EU logo

Strategikonference i Odense

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inviterer til strategikonference onsdag den 21. august 2019 i Odense.

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev etableret 1. januar 2019 som led i forenkling af erhvervsfremmesystemet. En af opgaverne i 2019 er at udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremme, der skal danne rammen for hele den decentrale erhvervsfremmeindsats og dermed bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv med virksomhedernes behov i centrum. Du kan du læse mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver i lov om erhvervsfremme.

Dialog og debat

Du har på konferencen mulighed for at mødes med medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, erhvervsorganisationer, nationale erhvervsfremmeaktører, videninstitutioner, eksperter og virksomhedscases. Der ventes i alt ca. 200 deltagere på beslutningstagerniveau. Dialog og debat i tematiske sessioner vil være omdrejningspunktet for dagen, der faciliteres af dygtige moderatorer med erhvervsfremmebestyrelsens medlemmer for bordenden.

Foreløbigt program*

9.30-10.00: Ankomst og registrering

10.00-10.30: Velkomst ved Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

10.30-11.00: Oplæg – oplægsholdere tilgår

11.00-11.15: Pause

11.15-12.30: Sessionsrunde 1

12.30-13.30: Frokost

13:30-14:45: Sessionsrunde 2

14:45-15:00: Pause og kaffe

15:00-15:30: Opsamling og afslutning

*forbehold for justeringer

 

I løbet af dagen vil du have mulighed for at deltage i sessioner inden for følgende emner:

  • Iværksætteri
  • Digitalisering og automatisering
  • Innovation
  • Grøn omstilling og cirkulær økonomi
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Internationalisering
  • Klyngerne i det nye erhvervsfremmesystem
  • Turisme

Det endelige program forventes at foreligge primo august.

Målgruppe og tilmelding

Konferencen henvender sig fortrinsvis til beslutningstagere på chef- og ledelsesniveau. Da der er begrænset deltagerantal, opfordrer vi til, at man ikke tilmelder mere end 1-2 deltagere pr. organisation.

Der er tilmeldingsfrist fredag den 9. august 2019.

Tilmeld dig strategikonferencen 

Bemærk: Af tekniske årsager foregår selve tilmeldingen på hjemmesiden Regional Udvikling under Erhvervsstyrelsen

Sted

Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, 5000 Odense C.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til konferencen, kan de rettes til:

Sekretariat for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

deb@erst.dk