EU logo

Strategikonference i Odense

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afholdt strategikonference onsdag den 21. august 2019 kl. 10.00 - 15.30 i Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9, 5000 Odense C.

Her mødtes bestyrelsens 17 medlemmer med op mod 300 repræsentanter på chef- og ledelsesniveau fra erhvervsorganisationer, nationale erhvervsfremmeaktører, videninstitutioner, eksperter og virksomheder for at drøfte bestyrelsens oplæg til ny strategi.

Det skete dels efter oplæg fra bestyrelsesformand Jakob Riis og key note speakers og dels i dialog og debat i 10 tematiske sessioner - styret af moderatorerne Nynne Bjerre Christensen (hovedmoderator), Martin Breum, Olav Skaaning Andersen, Steffen Damborg og Bolette van Ingen Bro.

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev etableret 1. januar 2019 som led i forenkling af erhvervsfremmesystemet. En af opgaverne i 2019 er at udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremme, der skal danne rammen for hele den decentrale erhvervsfremmeindsats og dermed bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv med virksomhedernes behov i centrum. Du kan læse mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse her og om bestyrelsens opgaver i lov om erhvervsfremme.

Program for konferencen

9.30 - 10.00: Ankomstregistrering og let morgenmad. Indgang: Hovedindgang til Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9

10.00 - 10.30: Velkomst og keynote v/Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

10.30 - 11.00: Dugfriske resultater af Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2019, hvor virksomhederne i år har givet deres bud på ønsker til erhvervsfremmesystemet v/Kent Damsgaard, direktør, Dansk Industri

Oplevelser med og ønsker til Danmarks decentrale erhvervsfremmesystem v/ Vibeke Svendsen, CEO/Partner, Envotherm

11.00 - 11.15: Pause - gå til sessioner

11.15 - 12.30: Dialog og debat i sessionsrunde 1

  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Innovation
  • Internationalisering
  • Turisme
  • Fra erhvervs- og teknologiområder til klyngeindsats

Læs mere om temaer, oplægsholdere og deltagende bestyrelsesmedlemmer i sessionsrunde 1

 

12.30 - 13.30: Frokost

13.30 - 14.45: Dialog og debat i sessionsrunde 2

  • Iværksætteri
  • Digitalisering og automatisering
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Kvalificeret arbejdskraft med fokus på social inklusion
  • Klyngernes arbejdsdeling og snitflader med øvrige aktører

Læs mere om temaer, oplægsholdere og deltagende bestyrelsesmedlemmer i sessionsrunde 2

 

14.45 - 15.00: Kaffepause

15.00 - 15.30: Opsamling og afrunding v/Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Hele programmet kan hentes her i en printvenlig version (pdf)