EU logo

Anden ansøgningsrunde: Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

I april 2019 lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk pulje på op til 80 mio. kr. Puljen var målrettet erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, herunder indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer. Puljen var desuden målrettet eksisterende lokale indsatser og erhvervsfremmeindsatser, der står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019, pga. forskelle i udmøntningspraksis på tværs af regionerne .

Endelig var puljen tiltænkt projekter og erhvervsfremmeindsatser, som innovativt og idérigt vil afprøve nye måder at imødekomme virksomhedernes behov og opsamle erfaringer og effekter, som på sigt kan skaleres til gavn for et bredere sæt af virksomheder.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Puljen blev udmøntet i to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen til den anden runde var den 6. september 2019 kl. 12.

Hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte:

Relevant materiale

OBS: Budgetvejledningen er opdateret til version 5, som erstatter version 4. I version 5 er det præciseret, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i særlige tilfælde kan beslutte, at de decentrale erhvervsfremmemidler skal anvendes i overensstemmelse med en anden tilskudsordning.           


 

< Tilbage