EU logo

Anden ansøgningsrunde: Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

I april 2019 lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk pulje på op til 80 mio. kr. Puljen er målrettet erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, herunder indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer. Puljen er desuden målrettet eksisterende lokale indsatser og erhvervsfremmeindsatser, der står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019, pga. forskelle i udmøntningspraksis på tværs af regionerne .

Endelig er puljen tiltænkt projekter og erhvervsfremmeindsatser, som innovativt og idérigt vil afprøve nye måder at imødekomme virksomhedernes behov og opsamle erfaringer og effekter, som på sigt kan skaleres til gavn for et bredere sæt af virksomheder.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Puljen udmøntes i to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen til den anden runde er den 6. september 2019.

Før I går i gang

Inden I går i gang med selve ansøgningen, har I mulighed for at lave en beskrivelse af jeres projektidé og drøfte den med sekretariatet. 

Hent skabelon til beskrivelse af projektidé (doc)

Hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte:

Relevant materiale til ansøgning

Ansøgningsskemaet er tilpasset de forskellige indsatsområder, man kan søge midler til. 

Der er kun ét log-in til ansøgningsskemaet pr. projektansøgning. Derfor anbefaler vi, at I downloader wordudgaven af ansøgningsskemaet. Denne version er nyttig, hvis I er flere, der arbejder med at udfylde skemaet. 

Samme ansøger kan godt indsende flere forskellige ansøgninger, men man kan kun arbejde i én ansøgning ad gangen. Det betyder, at man skal have indsendt den første ansøgning, inden man kan begynde at udfylde den næste.

Indsats 1a: Åbn ansøgningsskemaet til puljen (kræver NemLog-in) 

Download ansøgningsskemaet i Word (doc)

 

Indsats 1b: Åbn ansøgningsskemaet til puljen (kræver NemLog-in) 

Download ansøgningsskemaet i Word (doc)

 

Indsats 2: Åbn ansøgningsskemaet til puljen (kræver NemLog-in) 

Download ansøgningsskemaet i Word (doc)


 

< Tilbage