Rapporter og analyser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2016). Brobygningsforløb

  • 1. december 2016
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Brobygningsforløb på erhvervsskoler virker i forhold til at bringe unge videre i job og uddannelse samt at fastholde de unge i uddannelse.
Det er særligt uddannelsesparate unge, men også de stærkeste aktivitetsparate unge, som har gavn af et Brobygningsforløb. De unge har forskellige grader af sociale, faglige og helbredsmæssige problemer.

Læs ’Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2016). Brobygningsforløb’