Rapporter og analyser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2018). Unges vej fra uddannelseshjælp til uddannelse og beskæftigelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har analyseret uddannelseshjælpsmodtageres overgange til uddannelse og beskæftigelse.

  • 1. december 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion