Rapporter og analyser

Teknologipagten (2018). Statusrapport for 2018

Teknologipagtens tre mål er at få flere til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden
for STEM og anvende STEM i job. Mål som pagtens deltagere har tilsluttet sig. Der er
desuden opstillet en række pejlemærker for, om indsatsen lykkes.

  • 1. januar 2018
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion