Rapporter og analyser

Teknologisk Institut & Højbjerre Brauer Schultz (2019). Sammenhængen mellem eksisterende videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU) og arbejdsmarkedets kompetenceefterspørgsel

  • 27. september 2019
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Undersøgelsen udspringer fra Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Et af trepartsaftalens mål er, at videregående voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet (herunder VVEU-systemet) hurtigere skal kunne målrette tilbud efter arbejdsmarkedets kompetencebehov. Baggrunden er, at behovene ændrer sig hurtigt i disse år som resultat af teknologisk udvikling og ændringer i arbejdsopgaver. Formålet har i forlængelse heraf været at undersøge, hvilke kompetencer, potentielle deltagere og virksomheder har brug for at kunne opnå i videregående VEU, og om de nødvendige kompetencer kan opnås i de nuværende uddannelser.

Læs ’Sammenhængen mellem eksisterende videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU) og arbejdsmarkedets kompetenceefterspørgsel’