Udmøntningsplan 2020

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 sætter den strategiske ramme for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde de kommende fire år. Udmøntningsplanen viser, hvordan bestyrelsen i praksis vil omsætte strategien til gavn for danske virksomheder over hele landet.

De årlige udmøntningsplaner supplerer strategien og konkretiserer, hvordan bestyrelsen i praksis vil realisere strategien gennem de økonomiske midler, den har til rådighed.

I 2020 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ca. 620 mio. kr. til rådighed, heraf er ca. 270 mio. kr. strukturfondsmidler og 350 mio. kr. fra finansloven.
Udmøntningsplanen beskriver bestyrelsens overordnede forventninger til:

  • Hvad bestyrelsens tilskudsmidler vil blive brugt til i 2020.
  • Hvordan bestyrelsen vil udmønte sine midler.
  • Hvornår bestyrelsen vil udmønte sine midler.

I 2020 har bestyrelsen et særligt fokus på virksomhedernes grønne omstilling, digitalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig har bestyrelsen øje for den lokale forankring af indsatsen, fortsat konsolidering af erhvervsfremmesystemet og de særlige udfordringer for virksomhederne, der er forårsaget af COVID-19 pandemien.

Udmøntningsplanen er blevet til i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, herunder i særlig grad erhvervshusene. Samarbejdet sikrer, at udmøntningsplanen har blik for særlige lokale og regionale muligheder og udfordringer for erhvervslivet.

Udmøntningsplan 2020

Læs bestyrelsens udmøntningsplan for 2020.

Se udmøntningsplan 2020 (pdf)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om udmøntningsplanen for 2020.

Hans Henrik Nørgaard

Telefon: 3529 1755

Email: haheno@erst.dk