Udmøntningsplan 2021

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 sætter den strategiske ramme for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde de kommende år. Udmøntningsplanen viser, hvordan bestyrelsen i praksis vil omsætte strategien til gavn for danske virksomheder over hele landet.

De årlige udmøntningsplaner supplerer strategien og konkretiserer, hvordan bestyrelsen i praksis vil realisere strategien gennem de økonomiske midler, den har til rådighed.
Udmøntningsplanen beskriver bestyrelsens overordnede forventninger til:

  • Hvad bestyrelsens tilskudsmidler vil blive brugt til i 2021.
  • Hvordan bestyrelsen vil udmønte sine midler.
  • Hvornår bestyrelsen vil udmønte sine midler.
Billede af forsiden for Udmøntningsplanen 2021 - version 3

Fokusområder i 2021

I udmøntningerne i 2021 vil bestyrelsen særligt fokusere på:

  • Grøn og digital omstilling
  • Genstart og omstilling efter COVID-19-krisen, herunder internationalisering
  • Lokale erhvervsfyrtårne
  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Iværksætteri

Udmøntningsplanen er blevet til i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, herunder i særlig grad erhvervshusene. Samarbejdet sikrer, at udmøntningsplanen har blik for særlige lokale og regionale muligheder og udfordringer for erhvervslivet.

I 2021 råder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse over både strukturfondsmidler, herunder de såkaldte REACT-EU-midler, og midler fra finansloven. Rammerne for de nationale midler og resten af strukturfondsmidlerne for 2014-2020-perioden ligger allerede fast. 

Rammerne for strukturfondene 2021-2027 forventes at være på plads i løbet af første halvår af 2022. 

Udmøntningsplan 2021

Læs bestyrelsens udmøntningsplan for 2021

Se udmøntningsplanen for 2021 (pdf)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om udmøntningsplanen for 2021.

Hans Henrik Nørgaard

Telefon: 3529 1755

Email: haheno@erst.dk