Nyhed

Varsling: Nye socialfondsindsatser – forår 2020

På bestyrelsesmødet den 18. marts ventes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at beslutte fordelingen af resterende midler inden for Socialfondens prioritet ”Iværksætteri og jobskabelse”.

  • 26. februar 2020
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
  • Iværksætteri

Primo februar 2020 er der ca. 86 mio. kr. tilbage på Socialfondens prioritet Iværksætteri og jobskabelse. Midlerne kan anvendes til to forskellige typer af indsatser:

•    Iværksætteri 
•    Kompetenceudvikling

På mødet den 18. marts 2020 vil bestyrelsen drøfte, hvor mange midler der skal afsættes til hvert af de to indsatsområder. Midlerne til kompetenceudvikling ventes annonceret i åben konkurrence i april 2020, mens midlerne til iværksætteri ventes annonceret i forlængelse af bestyrelsesmødet i maj 2020.

I forlængelse af bestyrelsens beslutninger på mødet 18. marts ventes sekretariatet at offentliggøre et egentligt annonceringsmateriale i løbet af april 2020. Ansøgningsfristen ventes at blive ultimo juni.