Rapporter og analyser

VIVE (2019). STEM-grundfag på erhvervsuddannelserne – Analyse af undervisningspraksisser og undervisernes kvalifikationer og kompetenceudviklingsbehov

Der er stor variation i undervisernes formelle kvalifikationer til at undervise i de såkaldte STEM-grundfag på erhvervsskolerne. 

  • 1. december 2019
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion