Rapporter og analyser

VIVE & Pluss (2019). Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? – En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen

  • 30. september 2019
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Risikoadfærd i teenageårene er særlig udslagsgivende for, om en ung senere i livet oplever at stå uden arbejde og uddannelse. Også negative skoleerfaringer og psykisk sygdom har betydning, mens social baggrund har mindre indflydelse, end man hidtil har antaget. Det viser VIVE og Pluss Leaderships kortlægning af udsatte unge, der i 2017 havde stået uden for arbejde og uddannelse i et år eller mere.

Læs ’VIVE & Pluss (2019). Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? – En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen’