Nyhed

119 mio. kr. skal sikre flere hænder til den grønne omstilling i SMV’er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter to landsdækkende projekter, der frem til starten af 2026 skal skaffe mere kvalificeret arbejdskraft til SMV’ernes grønne omstilling.

  • 26. september 2022
  • Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
Fire unge medarbejdere arbejder på en solcelle

Foto: iStock.com/SolStock.

Hvis danske SMV’er skal med i den grønne omstilling og bidrage til at realisere klimamålet i 2030, skal ledere, medarbejdere og bestyrelser have de rette kompetencer.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har tidligere i år afsat en pulje på 250 mio. kr. til en indsats, der skal sikre SMV’erne adgang til kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Nu udmøntes op til 119,4 mio. kr. til to landsdækkende projekter i en indsats, der medfinansieres af midler fra Socialfonden Plus og finanslovsmidler. 

De to projekter er drevet af stærke operatører: 

  • Erhvervshus Nordjylland får 78,4 mio. kr. til projektet SMV:Grønne kompetencer, der skal gennemføre omskoling og efteruddannelse af ledelse, medarbejdere og bestyrelser. Ca. 1.100 virksomheder ventes at få støtte. 
  • Copenhagen Capacity får 41 mio. kr. til projektet Kompetencer til et grønt Danmark, som skal tiltrække og tilknytte kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne – både fra Danmark og udlandet. Ca. 1.900 deltagere og 152 virksomheder ventes at deltage. 

Der er brug for en stærk og samlet indsats, som kan give en hurtig effekt, understreger Ejner Holst, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og næstformand i FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation:

”Med rekordhøj beskæftigelse er der brug for en akut indsats, hvis vi skal sikre tilstrækkeligt med kompetente hænder til den grønne omstilling. Særligt de faglærte skal omskoles og videreuddannes, og samtidig skal vi hente kvalificeret arbejdskraft over til de brancher, hvor den kan være relevant for den grønne omstilling.”

De støttede projekter tager direkte afsæt i virksomhedernes behov og situation. Erhvervshus Nordjylland gennemfører fx SMV:Grønne kompetencer som en voucherordning. Her kan virksomheder fx få støtte til efteruddannelse og omskoling af medarbejdere samt kurser til ledelse, medarbejdere og bestyrelser, der sætter dem i stand til at løfte de udfordringer og muligheder, der følger med den grønne omstilling.

Lars Erik Jønsson, direktør i Erhvervshus Nordjylland:

”For at virksomhederne fremover kan være konkurrencedygtige, er det afgørende, at de har de rette kompetencer, viden og færdigheder. Her er SMV:Grønne Kompetencer en helt central indsats. Særligt for indsatsen er et skærpet samarbejde med videninstitutioner og regionale arbejdsmarkedskontorer, så vi i erhvervshusene kan sætte gang i en helstøbt indsats.”

I projektet Kompetencer til et grønt Danmark har Copenhagen Capacity opbygget et bredt partnerskab, der blandt andet tæller a-kasser, klynger og erhvervshuse. Adm. direktør Asbjørn Overgaard: 

”Det brede partnerskab sikrer, at vi kan arbejde på tre fronter for at hente kvalificeret arbejdskraft til SMV’erne: Vi kan finde den i Danmark, uden for Danmark og ved at give SMV’erne stærkere kompetencer, så de bliver bedre rustet til selv at tiltrække den relevante, kvalificerede arbejdskraft.”

Projekterne skal være gennemført i begyndelsen af 2026. I november 2022 supplerer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med en indsats, der skal sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til en grønnere fremtid.

Fakta om Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder

  • I marts 2022 åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for ansøgninger fra operatører under temaet Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder. Bestyrelsen afsatte op til 125,4 mio. kr. til ansøgningsrunden.
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i forbindelse med sit møde i september 2022 besluttet at støtte to projekter med op til i alt 119,4 mio. kr. fra puljen Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder:
    • SMV:Grønne kompetencer (Erhvervshus Nordjylland) – 50 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 28,4 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler – i alt 78,4 mio. kr.
    • Kompetencer til et grønt Danmark (Copenhagen Capacity) –  knap 25,8 mio. kr. fra Socialfonden Plus og ca. 15,2 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler – i alt 41 mio. kr.

Læs mere om de støttede projekter (pdf)

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om de støttede projekter, er du meget velkommen til at kontakte os.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]