Strategi og investering

Her på siden finder du bestyrelsens strategi Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027. Strategien sætter rammen for de kommende års indsats i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Du finder også plan for bestyrelsens investeringer.