Strategi og investering

Her på siden finder du bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Strategien sætter rammen for de kommende års indsats i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Du finder også plan for bestyrelsens investeringer.