EU logo

 

 

 

Vi arbejder for vækst og udvikling i hele Danmark

Mission

Mission

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv.

Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

Bestyrelsen råder over midler fra EU's strukturfonde og midler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme.

Strategi
Søg midler
Møder
Bestyrelsen
Strategi

Strategi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har haft udkast til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 i offentlig høring.

Læs mere om den offentlige høring, og se strategiudkastet

 

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 bygger på eksisterende regionale og nationale strategier. Strategien udformes af erhvervsministeren. 

Se Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 (pdf)

 

Læs mere om bestyrelsens opgaver

 

Strategi
Nye initiativer - søg midler

Nye initiativer - søg midler

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser samt midler fra EU's strukturfonde. I den nuværende strukturfondsperiode (2014-2020) er der fortsat en ramme på ca. 400 mio. kr., som ikke er udmøntet. Herudover kommer eventuelt yderligere strukturfondsmidler fra resultatreserven samt tilbageløbsmidler fra eksisterende strukturfondsprojekter og -programmer. Af de decentrale erhvervsfremmemidler er 50 mio. kr. årligt øremærket turismeindsatser. 

Midlerne bliver disponeret på bestyrelsens møder i løbet af året.

Følg Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på LinkedIn, hvis du vil have besked, når vi åbner nye ansøgningsrunder. Du kan også følge med her på siden.

 

Aktuelt initiativ: Op til 39 mio. kr. til opkvalificering af ansatte i virksomheder der rammes af Brexit

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse søger netop nu en operatør, der vil gennemføre en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, der påvirkes af Brexit. Indsatsen medfinansieres af EU's Socialfond og midler til decentral erhvervsfremme. OBS! Ansøgningsfristen er forlænget til den 4. februar 2020.

Læs mere om Brexit-indsatsen og find relevante links 

 

Tidligere ansøgningsrunder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse annoncerede i oktober en indsats, der skal øge antallet af innovative SMV’er. Det skal ske gennem støtte til udvikling af nye produkter og løsninger i samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Indsatsen medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler. Ansøgningsfristen var den 12. november 2019 kl. 12.00.

Læs mere om indsatsen på regionalt.dk, der skal øge antallet af innovative SMV'er

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbnede i slutningen af juni 2019 for ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats, der skal bidrage til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Indsatsen medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Læs mere om indsatsen, der skal bidrage til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse

 

På mødet den 26. juni 2019 besluttede bestyrelsen at åbne for ansøgninger til en indsats, der skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det skal ske gennem inklusion af unge med særlige udfordringer via uddannelse til erhvervsparathed. Initiativet medfinansieres af EU's Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om inklusionsindsatsen

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på sit møde den 26. juni 2019 at genudbyde restmidler fra overgangspuljen til klyngekonsolidering i en ny ansøgningsrunde. Bestyrelsen afsatte i alt 35 mio. kr. til puljen og forventede, at der blev udmøntet op til ca. 27 mio. kr. fra puljen i første runde. I anden ansøgningsrunde kunne man søge om de resterende midler. Ansøgningsfristen var den 9. september 2019 kl. 12.00. 

Læs mere om restmidlerne fra puljen til klyngekonsolidering, der medfinansieres af EU's Regionalfond

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede i april 2019 en strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser med i alt 80 mio. kr. Midlerne udmøntes i to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen til den anden runde var den 6. september 2019 kl. 12.

Læs mere om den anden ansøgningsrunde til strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

 

Frem til den 30. august 2019 kunne operatører søge om op til i alt 52,5 mio. kr., der skal sikre overlevelsen hos de nye iværksættere og gøre de stærke iværksættere dygtigere. Indsatsen medfinansieres af decentrale erhvervsfremmemidler og EU's Socialfond.

Læs mere om indsatsen, der er rettet mod nye iværksættere

Læs mere om indsatsen, der er målrettet vækstiværksættere

 

Frem til den 30. august 2019 kunne operatører søge om op til 7,5 mio. kr. til at gennemføre en undervisningsindsats i iværksætteri. Indsatsen medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Læs mere om midlerne til undervisning i iværksætteri

 

Frem til den 29. august 2019 kunne operatører søge om op til 30 mio. kr. til en landsdækkende indsats, der skal øge eksportparatheden i SMV'er. Indsatsen medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om midlerne til at øge eksportparatheden i SMV'er

 

Frem til den 28. august 2019 kunne operatører søge om op til 75 mio. kr. til at gennemføre en rådgivningsindsats, der skal øge SMV'ers fokus på forretningsudvikling og skalering. Indsatsen medfinansieres af EU's Regionalfond og decentrale erhvervsfremmeindsatser. 

Læs mere om midlerne til at øge konkurrencekraften i SMV'er

 

Frem til den 27. juni 2019 kunne operatører søge om op til 96 mio. kr. til grøn og cirkulær omstilling i SMV'er. 

Læs mere om midlerne til grøn og cirkulær omstilling

 

Operatører kunne tidligere søge om i alt 80 mio. kr. til to forskellige uddannelsesindsatser, der skal styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. 

Læs mere om indsatsen Flere unge i erhvervsuddannelse

Læs mere om indsatsen Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

 

Operatører kunne tidligere søge om 25 mio. kr. til en landsdækkende digitaliseringsindsats for SMV'er.

Læs mere om midlerne til digitalisering

 

Klynger i hele landet kunne tidligere søge om op til 35 mio. kr. fra overgangspuljen til klyngekonsolidering. 

Læs mere om overgangspuljen til klyngekonsolidering

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede i april 2019 en strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser med i alt 80 mio. kr. Midlerne udmøntes i to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen til den første runde var den 13. maj 2019.

Læs mere om den første ansøgningsrunde til strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

 

Operatører kunne tidligere søge om 10 mio. kr. til Brexit-indsats for SMV'er.

Læs mere om midlerne til Brexit-indsatsen for SMV'er

 

50 mio. kr. til dansk turisme. Puljen kunne søges af destinationsselskaber og andre turismeaktører.

Læs mere om puljen til turismeprojekter

Søg midler ikon
Støttede projekter

Støttede projekter

Her finder du oplysninger om de projekter, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at støtte med strukturfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Skriftlig procedure for støtte til innovationssamarbejder

I en skriftlig procedure har bestyrelsen behandlet ansøgninger under indsatsområdet innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner:

 

 • Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner 

Læs pressemeddelelsen om støtten til innovationssamarbejder

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

 

Bestyrelsesmødet den 14. november 2019

På mødet behandlede bestyrelsen ansøgninger under indsatsområderne:

 

 • Early Warning – hjælp til kriseramte virksomheder 

Læs pressemeddelelsen om støtten til Early Warning-ordningen

Se beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

 

 • Strategisk pulje til erhvervsfremmeinitiativer

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om støtten til Sjælland, Lolland og Falster

Læs pressemeddelelsen om støtten til Nord- og Vestjylland

 

 • Restmidler fra puljen til klyngekonsolidering

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

 

 • Rådgivning og vejledning af nye iværksættere

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de nye iværksætterprojekter

 

 • Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de nye iværksætterprojekter

 

 • Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om inklusionsprojekterne

 

 • Øget konkurrencekraft i SMV'er

Se beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

Læs pressemeddelelsen om øget konkurrencekraft

 

 • Øget eksportparathed i SMV'er

Se beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

Læs pressemeddelelsen om øget eksportparathed

 

 • Undervisning i iværksætteri

Se beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

Læs pressemeddelelsen om undervisning i iværksætteri

 

 • Tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse 

Se, hvilke projekter bestyrelsen støtter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om projekterne, der skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft

 

Bestyrelsesmødet den 24. september 2019

På mødet behandlede bestyrelsen ansøgninger under indsatsområderne:

 • Flere unge i erhvervsuddannelse

Se, hvilke projekter bestyrelsen støtter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om uddannelsesprojekterne

 

 • Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om uddannelsesprojekterne

 

 • Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de grønne indsatser

 

 • Digitalt løft af SMV'er

Læs beskrivelsen af digitaliserings-projektet (pdf)

Læs pressemeddelelsen om digitaliserings-projektet
 

Bestyrelsesmødet den 26. juni 2019

På mødet behandlede bestyrelsen ansøgninger under indsatsområderne:

 • SMV'er og Brexit

Læs beskrivelsen af Brexit-projektet (pdf)

Læs pressemeddelelsen om Brexit-projektet

 

 • Lokale og tværgående turismeudviklingsprojekter

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de støttede projekter

Læs pressemeddelelsen om de kommende destinationsselskaber

 

 • Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om strategisk erhvervsfremmepulje

 

 • Overgangspulje til klyngekonsolidering

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om klyngekonsolidering

Møder

Møder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes at holde 6 møder om året. Møderne bliver holdt i hele Danmark.

På møderne træffer bestyrelsen blandt andet afgørelse om indsatsområder, og om hvordan erhvervsfremmemidlerne skal udmøntes. Bestyrelsen beslutter også, hvilke konkrete initiativer der modtager hel eller delvis finansiering.

Møderne vil desuden danne rammen for bestyrelsens formulering af strategien for decentral erhvervsfremme, der skal gælde fra 2020. 

Planlagte møder i 2019:

 • Tirsdag den 29. januar i København
 • Tirsdag den 26. marts i Nordjylland
 • Mandag den 13. maj på Fyn
 • Onsdag den 26. juni i Sydjylland
 • Tirsdag den 24. september i Midtjylland
 • Torsdag den 14. november på Sjælland

Planlagte møder i 2020:

 • Tirsdag den 21. januar i Hovedstaden
 • Onsdag den 18. marts i Nordjylland
 • Torsdag den 28. maj på Sjælland
 • Tirsdag de 25. august på Fyn
 • Onsdag den 7. oktober i Midtjylland
 • Torsdag den 3. december i Sydjylland

Find materiale fra bestyrelsens møder

 

Møder
Om bestyrelsen

Om bestyrelsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at understøtte en sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats, der er efterspørgselsdrevet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ledes af formand Jakob Riis. Bestyrelsen har i alt 17 medlemmer.

Se sammensætningen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Jakob Riis er administrerende direktør for Falck A/S. Bestyrelsesformanden er udpeget af erhvervsministeren.

Læs forretningsorden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (pdf)

 

Bestyrelsen
Kontakt

Kontakt

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat under Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Se liste med kontaktoplysninger på relevante medarbejdere