Kommende ansøgningsrunder

I 2023 har bestyrelsens annonceringer og udmøntninger særligt fokus på styrkepositioner, grøn og digital omstilling i SMV'er, iværksætteri og turisme. 

Find oversigt og tidsplan for forventede annonceringer i 2023.

Fokusområder

I sine udmøntninger i 2023 vil bestyrelsen særligt fokusere på:

  • Styrkepositioner, herunder lokale erhvervsfyrtårne og turisme
  • Digital og grøn omstilling i SMV’er
  • Iværksætteri

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at udmønte knap 900 mio. kr. i 2023. De mange midler kommer fra de nye EU-programmer for 2021-2027 og fra finansloven.

Oversigt over ansøgningsrunder i 2023

Indsats

Mio. kr.*

Forventet annoncering

Udmøntning

Lokale og tværgående turismeprojekter 2023

54 

4. kvartal 2022

2. kvartal 2023

Udvikling af turismeområder (turismeinfrastruktur)

97

4. kvartal 2022

4. kvartal 2023

Lokale erhvervsfyrtårne II

290

4. kvartal 2022

2. kvartal 2023

Iværksætterprogram 2023-2026

130**

4. kvartal 2022

2. kvartal 2023

Grøn omstilling med cirkulært fokus

193

2. kvartal 2023

4. kvartal 2023

Velfærdsteknologi

72

2. kvartal 2023

4. kvartal 2023

Bæredygtig byudvikling***

25

Medio 2023

Ukendt

Digitale værktøjer til SMV'er

20

4. kvartal 2023

2. kvartal 2024

* Bestyrelsens investeringsplan er vedtaget med forbehold for finansloven for 2023, der pt. ikke er vedtaget.

** Heraf udmøntes 20 mio. kr. direkte til iværksætterevents.

*** Regionalfondens indsats om bæredygtig byudvikling udmøntes af et særskilt indstillingsudvalg.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om bestyrelsens forventede annonceringer i 2023.

Kasper Juel Gregersen

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1365