Kommende ansøgningsrunder

I 2024 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse investere ca. 800 mio. kr. Midlerne kommer fra de nye EU-programmer for 2021-2027 og fra finansloven.

Find oversigt og tidsplan for forventede annonceringer i 2024.

Fokus i 2024

Indsatserne skal imødekomme virksomhedernes aktuelle behov og muligheder og være enkle, genkendelige og sammenhængende.

Fokus for årets investeringsplan er udformet med strategisk sparring fra erhvervshusenes bestyrelser.

Oversigt over Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringer i 2024

IndsatsMio. kr.Behandling af idébeskrivelse*Udmøntning
Flere hænder til virksomhederne160Februar 2024September 2024
Klyngeprogram 2025-2028 360Februar 2024September 2024
Pulje for lokale og tværgående turismeprojekter57Februar 2024September 2024
Opfølgning på bestyrelsens nye strategi120April 2024November 2024
Udvikling af turismeområder82April 2024November 2024
Digitale værktøjer til SMV’er18September 2024Februar 2025

*Annoncering af puljer finder sted umiddelbart efter behandling af idébeskrivelser.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om bestyrelsens forventede annonceringer i 2024.

Emil Bjørn Ørskov

Telefon: 3529 1706

Email: emiors@erst.dk