Privatlivspolitik

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Læs om vores behandling af dine personoplysninger på hjemmesider


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat i Erhvervsstyrelsen. Derfor gælder Erhvervsstyrelsens privatlivspolitik for erhvervsfremmebestyrelsen.dk.

Erhvervsstyrelsen behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Her kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger på erhvervsfremmebestyrelsen.dk:

Udover at vi behandler personoplysninger i forbindelse med brug af hjemmesider, sker der også registreringer og sagsbehandlinger i fagsystemer på forskellige lovområder. Læs om vores behandling af personoplysninger i fagsystemer og registre:

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt.