EU logo

Støttede projekter

Her finder du oplysninger om de projekter, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at støtte med strukturfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler. 

Skriftlig procedure for støtte til innovationssamarbejder

I en skriftlig procedure har bestyrelsen behandlet ansøgninger under indsatsområdet innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner:

 

 • Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner 

Læs pressemeddelelsen om støtten til innovationssamarbejder

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

 

Bestyrelsesmødet den 14. november 2019

På mødet behandlede bestyrelsen ansøgninger under indsatsområderne:

 

 • Early Warning – hjælp til kriseramte virksomheder 

Læs pressemeddelelsen om støtten til Early Warning-ordningen

Se beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

 

 • Strategisk pulje til erhvervsfremmeinitiativer

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om støtten til Sjælland, Lolland og Falster

Læs pressemeddelelsen om støtten til Nord- og Vestjylland

 

 • Restmidler fra puljen til klyngekonsolidering

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

 

 • Rådgivning og vejledning af nye iværksættere

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de nye iværksætterprojekter

 

 • Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de nye iværksætterprojekter

 

 • Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om inklusionsprojekterne

 

 • Øget konkurrencekraft i SMV'er

Se beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

Læs pressemeddelelsen om øget konkurrencekraft

 

 • Øget eksportparathed i SMV'er

Se beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

Læs pressemeddelelsen om øget eksportparathed

 

 • Undervisning i iværksætteri

Se beskrivelsen af det støttede projekt (pdf)

Læs pressemeddelelsen om undervisning i iværksætteri

 

 • Tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse 

Se, hvilke projekter bestyrelsen støtter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om projekterne, der skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft

 

Bestyrelsesmødet den 24. september 2019

På mødet behandlede bestyrelsen ansøgninger under indsatsområderne:

 • Flere unge i erhvervsuddannelse

Se, hvilke projekter bestyrelsen støtter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om uddannelsesprojekterne

 

 • Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

Se beskrivelsen af de støttede projekter (pdf)

Læs pressemeddelelsen om uddannelsesprojekterne

 

 • Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de grønne indsatser

 

 • Digitalt løft af SMV'er

Læs beskrivelsen af digitaliserings-projektet (pdf)

Læs pressemeddelelsen om digitaliserings-projektet
 

Bestyrelsesmødet den 26. juni 2019

På mødet behandlede bestyrelsen ansøgninger under indsatsområderne:

 • SMV'er og Brexit

Læs beskrivelsen af Brexit-projektet (pdf)

Læs pressemeddelelsen om Brexit-projektet

 

 • Lokale og tværgående turismeudviklingsprojekter

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om de støttede projekter

Læs pressemeddelelsen om de kommende destinationsselskaber

 

 • Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om strategisk erhvervsfremmepulje

 

 • Overgangspulje til klyngekonsolidering

Se, hvilke projekter bestyrelsen har besluttet at støtte (pdf)

Læs pressemeddelelsen om klyngekonsolidering