Hjælp til ansøgning og projektadministration

Få hjælp til ansøgning, opstart og afslutning af et projekt. Projektforløb og vejledningsmateriale varierer alt efter, om projektet er finansieret med midler fra en af EU’s strukturfonde. Start derfor med at vælge, om der indgår EU-midler i projektet.

Projekter med både EU-midler og decentrale erhvervsfremmemidler

Projekter med medfinansiering fra både EU’s strukturfonde og decentrale erhvervsfremmemidler skal bruge materiale til strukturfondsprojekter i forbindelse med ansøgning, afrapportering og afslutning af projekter.

Find materiale