Virksomhedspanel

I oktober 2020 besluttede bestyrelsen at oprette et landsdækkende virksomhedspanel bestående af et repræsentativt udsnit af SMV'er på tværs af brancher. Gennem halvårlige målinger får bestyrelsen data på virksomhedernes behov og udfordringer. Data fra den første måling er fra april 2021.

Gennem halvårlige dataindsamlinger får bestyrelsen indsigt i den aktuelle tilstand hos danske SMV'er. De løbende målinger bidrager på den måde til at understøtte bestyrelsens udmøntning og sikrer, at de initiativer, som bestyrelsen sætter i gang, tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og efterspørgsel.

Den første måling er fra april 2021.

I november 2023 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igen afdækket SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi.

Målingen bygger på svar fra mere end 3.000 SMV’er med op til 249 ansatte. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet.

I april 2023 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igen afdækket SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi.

Målingen bygger på svar fra mere end 3.500 SMV’er med op til 249 ansatte. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet.

I oktober 2022 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igen afdækket SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi.

Målingen bygger på svar fra mere end 3.000 SMV’er med op til 249 ansatte. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet.

I marts har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for første gang i 2022 afdækket SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi.

Målingen bygger på svar fra knap 2.600 SMV’er med op til 249 ansatte. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udsendt publikationen Genstart af danske SMV’er, der afdækker SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi. 

Publikationen bygger på svar fra et panel af SMV’er (0-249 ansatte). I april 2021 har 5.101 SMV’er deltaget i den første undersøgelse, og svarene er sammen med data fra Danmarks Statistik baggrund for publikationen. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet.