Hvem kan søge midler?

Bliv klogere på, hvad en operatør er - og find ud af, om I er i målgruppen for at søge midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Tømreruddannelse. RegionMidt Herningsholm

Foto: Jesper Voldgaard

Når Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner ansøgningsrunder, søger vi typisk efter en eller flere tilsagnsmodtagere eller operatører. Små og mellemstore virksomheder søger som udgangspunkt ikke støtte direkte hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De indgår derimod som økonomiske partnere og statsstøttemodtagere i projekter under større operatører.

En tilsagnsmodtager er den partner, der underskriver tilsagnet, og som administrerer projektet på alle de økonomiske partneres vegne. Tilsagnsmodtager er dermed ansvarlig for projektets gennemførelse. Det betyder, at hvis en økonomisk partner i projektet fx mangler dokumentation ved kontrol, så er det tilsagnsmodtager, der hæfter for et eventuelt tilbagebetalingskrav.

Tilsagnsmodtager er altid økonomisk partner. Derfor er det ikke muligt at lade en partner, som ikke har økonomisk (med)ansvar for et projekt, være ansvarlig for gennemførelsen af det. Tilsagnsmodtager behøver ikke at underskrive en partnererklæring, da tilsagnsmodtager har underskrevet ansøgningen.

Erhvervsstyrelsen udbetaler tilskuddet til den juridiske eller fysiske person, som ansøger på vegne af hele partnerkredsen (tilsagnsmodtager). Tilsagnsmodtager skal administrere efter ét samlet budget for hele projektet.

Erhvervsstyrelsen forholder sig som udgangspunkt ikke til, hvordan det konkrete tilskud fordeler sig internt i projektet. Her har projektet fleksibilitet til internt at organisere sig økonomisk, som det passer bedst.

Statsstøttereglerne kan dog betyde, at et projekt skal overholde regler for, hvor meget støtte hver enkelt økonomisk partner kan modtage.

Eksempler på operatører - ikke-udtømmende liste

 • Erhvervskontorer
 • Erhvervsorganisationer
 • Erhvervshuse
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Videninstitutioner
 • Kommuner
 • Klyngeorganisationer
 • Fonde
 • Foreninger
 • Private virksomheder
 • Offentlige organisationer
 • Arbejdsmarkedets parter

Økonomiske partnere er alle fysiske og juridiske personer, som afholder støtteberettigede udgifter og er en del af projektbudgettet/-regnskabet. 

Økonomiske partnere identificeres ved CPR-nr. eller P-nr.

Når en økonomisk partner har underskrevet en partnererklæring, kan dens udgifter være en del af det grundlag, som medfinansieringen beregnes af. 

Eksempler på økonomiske partnere

 • Jeres virksomhed eller institution er med i planlægningen og gennemførelsen af projektet, fx en del af projektgruppen og/eller projektets styregruppe.
 • Jeres virksomhed er med i et projekt alene med henblik på udvikling af selve virksomheden.
 • Du er iværksætter og på vej til at etablere eller udvikle en virksomhed i projektet.
 • Jeres virksomhed eller institution er med i et projekt, fordi en eller flere af virksomhedens ansatte deltager i et kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres i projektet.

En statsstøttemodtager er en juridisk enhed i et projekt, der via offentlige midler opnår en konkurrencefordel på markedet.

Statsstøtte er ikke kun kontant udbetalt støtte til en virksomhed, men kan også være i form af en gratis ydelse, hvorved virksomheden indirekte får støtte.

Det afgørende er altså ikke, om der går en pengestrøm fra projektet til en virksomhed, men om virksomheden opnår en økonomisk fordel.

Kontakt

Kontakt os hvis du vil vide mere om EU's statsstøtteregler.

Mette Friis Nielsen
Fuldmægtig

Telefon: 3529 1710
Email: [email protected]