Kontakt sekretariatet

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat under Erhvervsstyrelsen i Silkeborg. Find kontaktoplysninger på medarbejdere i sekretariatet.

Ledelse

Kasper Gregersen

Sekretariatschef

Kasper Juel Gregersen

Email: [email protected]
Telefon: 3529 1365

Chef for forvaltningsmyndigheden

Pernille von Lillienskjold

Email: [email protected]
Telefon: 3529 1750

Chef

Lone Rosen

Email: [email protected]
Telefon: 3529 1757

Chef

Niels Dahl Christensen

Email: [email protected]
Telefon: 3529 1097

Teams i sekretariatet

Forretningsudvikling

Understøtte SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne via internationalisering, iværksætteri og skalering, digitalisering og automatisering, grøn forretningsudvikling samt professionalisering.

Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Erhvervs- og videregående uddannelser, kompetenceudvikling, social inklusion og socialøkonomiske virksomheder.

Grøn omstilling

Merete Woltmann (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1702

Udvikling og forvaltning af projekter vedr. grøn omstilling, cirkulær økonomi og nye energiteknologiske løsninger - særligt i SMV'er. Forberedelse af program for Fonden for Retfærdig Omstilling.

Innovation og klynger

Udvikling og forvaltning af tiltag målrettet klynger og innovation inden for danske styrkepositioner og spirende erhvervsområder.

Kristine Halken

Turisme og byudvikling

Turisme, oplevelsesøkonomi, byudvikling og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses turismemidler.

Bestyrelsesbetjening og erhvervsfyrtårne

Sanne Klarborg Flaskager (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1763

Betjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og koordinering af indsatsen omkring erhvervsfyrtårne. 

Forvaltning og forenkling

Stine Nylev (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1795

Støtteberettigelse, vejledninger og blanketter, dialog med central projektrevisor, stikprøvestrategi og datadrevet kontrol.

Jura, Brexit og Interreg

Daniel Lauest Vistisen (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1479

Fortolkning af relevante love og forordninger samt vurdering af statsstøtte, udbud og markedsafsøgning samt forvaltningsretlige spørgsmål om tilskudsmidler. Derudover brexittilpasningsreserven og Interreg.

Økonomi, IT og programovervågning

Pernille von Lillienskjold (midlertidig teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 17500

Økonomistyring af EU- og finanslovsmidler, data og evalueringer, sekretariat for overvågningsudvalg, udvikling og opsætning af IT samt intern kontrol.

Strategi, analyse og investering

Emil Bjørn Ørskov (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1706

Koordinere Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi og investeringsplaner og levere data og viden om indsatsers effekter og virksomhedernes behov.

Kommunikation og administration

Hjemmesider, sociale medier, presse, kampagner og konferencer samt administrative opgaver, herunder modtagelse af ansøgninger, indlæsning af projektregnskaber, betaling af fakturaer m.m.