Kontakt sekretariatet

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bliver betjent af et sekretariat under Erhvervsstyrelsen i Silkeborg. Find kontaktoplysninger på medarbejdere i sekretariatet.

Ledelse

Kasper Gregersen

Sekretariatschef (barselsorlov indtil 12. august 2024)

Kasper Juel Gregersen

Email: [email protected]
Telefon: 3529 1365

Chef for forvaltningsmyndigheden

Pernille von Lillienskjold

Email: [email protected]
Telefon: 3529 1750

Chef

Lone Rosen

Email: [email protected]
Telefon: 3529 1757

Chef

Niels Dahl Christensen

Email: [email protected]
Telefon: 3529 1097

Teams i sekretariatet

Forretningsudvikling

Understøtte SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne via internationalisering, iværksætteri og skalering, digitalisering og automatisering, grøn forretningsudvikling samt professionalisering.

Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

Erhvervs- og videregående uddannelser, kompetenceudvikling, social inklusion og socialøkonomiske virksomheder.

Grøn omstilling

Merete Woltmann (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1702

Udvikling og forvaltning af projekter vedr. grøn omstilling, cirkulær økonomi og nye energiteknologiske løsninger - særligt i SMV'er. Forberedelse af program for Fonden for Retfærdig Omstilling.

Innovation og klynger

Udvikling og forvaltning af tiltag målrettet klynger og innovation inden for danske styrkepositioner og spirende erhvervsområder.

Kristine Halken

Turisme og byudvikling

Turisme, oplevelsesøkonomi, byudvikling og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses turismemidler.

Bestyrelse, administration og kommunikation

Sanne Klarborg Flaskager (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1763

Betjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, administrative og driftsopgaver samt kommunikation og presse om EU-fondene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Data, økonomi og programovervågning

Emil Bjørn Ørskov (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1706

Koordinering af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi og investeringsplaner.

Sekretariat for overvågningsudvalg samt økonomistyring af EU- og finanslovsmidler, udvikling og opsætning af IT. 

Evalueringer og levering af data og viden om indsatsers effekter og virksomhedernes behov.

Forvaltning, forenkling og kontrol

Stine Nylev (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1795

Støtteberettigelse, vejledninger og blanketter, dialog med central projektrevisor, stikprøvestrategi, datadrevet kontrol, intern kontrol, OLAF-indberetninger, svindelbekæmpelse og whistleblower-ordning.

Jura, Brexit og Interreg

Daniel Lauest Vistisen (teamleder)
Email: [email protected]
Telefon: 3529 1479

Fortolkning af relevante love og forordninger samt vurdering af statsstøtte, udbud og markedsafsøgning samt forvaltningsretlige spørgsmål om tilskudsmidler. Derudover brexittilpasningsreserven og Interreg.