Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Den tidligere strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 satte kursen for periodens erhvervsfremmeindsats, herunder indsatser støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Strategien var den første siden etableringen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2018.

Strategien blev i marts 2020 aftalt med den daværende erhvervsminister Simon Kollerup.

Strategien fokuserede på at understøtte iværksættere og små og mellemstore virksomheders arbejde med den grønne og digitale omstilling, innovation, internationalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft. I strategien blev de danske styrkepositioner og spirende erhvervsområder, som danner grundlaget for de nationale klyngeorganisationer, udpeget for første gang. 

Se de nuværende udpegede klyngeorganisationer

Den regionale og lokale forankring er afgørende for, at indsatserne kommer flest mulige virksomheder til gavn. Strategien indeholder derfor også regionale kapitler, der blev til i et strategisk partnerskab med bestyrelserne i de tværkommunale erhvervshuse og filialen på Bornholm.

Strategien blev udarbejdet i tæt dialog med lokale, regionale og nationale aktører, der bidrog med vigtig viden og som hjalp med at udstikke kursen for fremtidens erhvervsfremme i 2020-2023. 

Forsidebillede strategien

Strategi: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)