Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Virksomheder skal have gode muligheder for at udvikle deres forretning i alle dele af Danmark. Det kræver en stærk og aktiv erhvervsfremmeindsats, hvor vi adresserer og understøtter de mange forskellige potentialer og styrker, der er på tværs af landet. Og det kræver, at vi lokalt, regionalt og nationalt trækker på samme hammel og samarbejder om grøn og digital erhvervs- og turismeudvikling i både land og by.

Med strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og aftalen med erhvervsminister Simon Kollerup om strategien sætter vi i fællesskab kursen for de kommende års indsats i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Indsatsen har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder, som skal styrkes i arbejdet med den grønne og digitale omstilling og sikres forbedret adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Strategien og aftalen styrker desuden iværksætteri og øger støtten til innovation og internationalisering i de danske virksomheder. 
Strategien udpeger også de danske styrkepositioner og spirende erhvervsområder, som fremtidens klyngeindsats skal målrettes.

Forsidebillede strategien

Strategien er udarbejdet i tæt dialog med lokale, regionale og nationale aktører. Alle har bidraget med vigtig viden og hjulpet med at udstikke kursen for fremtidens erhvervs- og turismefremme. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil vurderes på den værdi, der skabes for virksomhederne. Virksomhederne skal møde et effektivt og sammenhængende erhvervsfremmesystem, der sætter deres behov i centrum og er nemt tilgængeligt for alle virksomheder i alle dele af landet.  

Strategi: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Læs bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Læs strategien (pdf)