Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er til for at styrke danske virksomheders bæredygtige vækst og udvikling. Strategien, der er aftalt med erhvervsminister Morten Bødskov, skal bidrage til, at danske SMV’er og iværksættere kan imødekomme aktuelle udfordringer og gribe fremtidens muligheder som fx grøn omstilling og kunstig intelligens.

Billede af strategien for 2024-2027

Med strategien sættes en klar og ambitiøs retning for virksomhedsudvikling i Danmark, der bygger på de positive erfaringer fra den hidtidige indsats og bred dialog med virksomheder og erhvervsaktører.

Strategien rammesætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde, hvor bestyrelsen på de fire år skal igangsætte indsatser for mere end 2 mia. kr. inden for strategiens prioriteter.

Strategien centrerer sig om fire strategiske målsætninger, der skal drive indsatsen:
Understøtte virksomhedernes omstilling 

  • Fremme danske styrkepositioner 
  • Forenkle fremtidens erhvervsfremme 
  • Tilbyde indsatser i hele landet

Konkret skal virksomhederne kunne få hjælp, når forsyningskæderne bliver usikre, når produktionen skal omstilles, eller når næste udvidelse af forretningen er lige om hjørnet. Det handler om at investere i at udvikle de nationale styrkepositioner, så Danmark også fremover er førende i den globale konkurrence. Og så skal det være nemt for virksomhederne at finde den rette hjælp på det rette tidspunkt og med udgangspunkt i den aktuelle situation, uanset hvor i landet de hører til.

Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027

Læs bestyrelsens strategi for 2024-2027.

Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027 (pdf)