Nyhed

160 mio. kr. skal styrke SMV’ers innovationskraft og løfte danske styrkepositioner

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter nu 160 mio. kr., så klynge-programmet Innovationskraft kan fortsætte. Programmet, der har været i gang siden 2021, er kommet godt fra start med at styrke samarbejdet om innovation mellem virksomheder, iværksættere, investorer og de mange stærke forskningsmiljøer på landets videninstitutioner.

  • 24. marts 2022
  • Innovation og styrkepositioner
Mand med VR-briller på

Foto: iStock.com/fotografixx

I 2021 lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet klyngeprogrammet Innovationskraft 2021-2024. Målet med programmet er, at de 14 landsdækkende klyngeorganisationer bliver verdensmestre i at styrke innovationskraften i danske virksomheder i hele landet gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører. 

Peter Rindebæk, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og COO i Bladt Industries:

”Det er nu to år siden, de 14 klynger blev udpeget, og i bestyrelsen glæder det os at se, hvor godt de er kommet fra start – og hvor stor værdi de har for virksomhedernes arbejde med innovation. Derfor ser vi også frem til at følge klyngernes indsats de kommende år, så fokus fortsat er på virksomheders behov og engagement.” 

De 14 udpegede klyngeorganisationer er private, neutrale, non-profit-organisationer, der arbejder med at fremme og facilitere samarbejde om innovation mellem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører i hele klyngens økosystem. Det gælder ikke mindst digitalisering, internationalisering og grøn omstilling, der skal være centrale temaer i alle klyngerne. 

Peter Rindebæk: 

”Bestyrelsen vil med udmøntning af de 160 mio. kr. fortsat bidrage til, at klyngerne inden for de danske styrkepositioner får de bedst mulige betingelser for at styrke virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem innovation. En meget vigtig del af det handler om grøn og digital omstilling, hvor virksomhederne skal møde kompetente klynger med blik for lokale forhold såvel som internationale markeder og muligheder.”

Fakta om Innovationskraft

  • I 2020 afsatte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet hver 80 mio. kr. årligt i 2021-2024, dvs. i alt 640 mio. kr., til finansiering af klyngeindsatsen som del af annonceringen Innovationskraft 2021-2024. 
  • Bestyrelsens klyngeindsats i 2021-2022 var finansieret med decentrale erhvervsfremmemidler. Klyngeindsatsen i 2023-2024 er finansieret med 100 mio. kr. fra regionalfondsprogrammet for 2021-2027 og 60 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.
  • Midlerne til klyngeindsatsen i 2023-2024 udbydes nu i åben konkurrence blandt de 14 klyngeorganisationer, som blev udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i 2020 for perioden 2021-2024. 
  • Ansøgningsfristen er 30. maj 2022 kl. 12.00, og ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 20. september 2022.
  • De nuværende retningslinjer erstattes af støtteberettigelsesregler for Regionalfonden i 2021-2027. 
  • Den maksimale støtteprocent i projekterne hæves fra max. 50 pct. i 2021-2022 til max. 75 pct. Kravet om 5 pct. privat medfinansiering udgår, men der fokuseres stadig på indsatser baseret på virksomhedernes behov og engagement.

Læs mere om Innovationskraft
 

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om Innovationskraft 2021-2024.

Tej Egefjord 

E-mail: [email protected] 

Telefon: 35291714