Nyhed

175 mio. kr. skal hjælpe Danmarks klynger til at drive innovationen i SMV’erne til nye højder

Danmarks viden- og erhvervsklynger skal fortsætte med at implementere Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses klyngeprogram til og med 2024. Over 5.000 virksomheder får gavn af klyngernes arbejde med innovation i de kommende to år.

  • 28. september 2022
  • Innovation og styrkepositioner
Mand med VR-briller på

Foto: iStock.com/fotografixx

For knap to år siden udvalgte uddannelses- og forskningsministeren landsdækkende klyngeorganisationer på Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget i sin strategi. 

I dag hjælper 13 klynger virksomheder med innovation i tæt samarbejde med viden- og forskningsinstitutioner, og bestyrelsen fortsætter derfor sin investering i klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024 med 175 mio. kr. til og med 2024. 
Programmet finansieres i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, som forventes at bidrage med 160 mio. kr. i de næste to år.

Central placering i erhvervsfremmesystemet

Formanden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Christian Motzfeldt, roser klyngernes indsats:

”Klyngerne har de seneste år formået at konsolidere sig, så vi i dag har en effektiv og bredt tilgængelig klyngeindsats med 13 klynger, der holder til på 50 forskellige adresser rundt i landet. Det sikrer, at virksomhederne ikke har langt til hjælp fra en klynge. Klyngerne løfter en helt central opgave: At skabe innovationssamarbejder og netværk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner, så viden og kompetencer bliver til nye, innovative produkter og løsninger. Innovation er helt afgørende for vækst og eksport på erhvervsområder, hvor Danmark står stærkt i den internationale konkurrence.”

Midlerne betyder, at ca. 1.200 virksomheder i de kommende to år kan indgå i innovationssamarbejder, mens 3.900 virksomheder kan deltage i bredere kollektive innovationsaktiviteter på tværs af klyngerne.
 
Kun hver sjette SMV arbejder i dag med innovation, viser tal fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel, og der er derfor behov for, at flere virksomheder investerer i at udvikle nye produkter og processer. Syv ud af ti SMV’er i panelet svarer i forlængelse heraf, at de regner med at få brug for hjælp eller rådgivning til innovation. 
Der er med andre ord behov for klyngernes indsats, og klyngerne har allerede godt fat i virksomhederne, siger Glenda Napier, direktør i energiklyngen Energy Cluster Denmark og talsperson for Danmarks klynger: 

”Vi får hele tiden virksomheder med, som vil i gang med eller videre med innovation, og virksomhedernes innovationskraft er med til at holde tempoet oppe i den grønne og digitale omstilling. Vi oplever også et stort aktivitetsniveau i klyngerne: En del klynger deltager i de nye lokale erhvervsfyrtårne, og nogle klynger løfter også store operatøropgaver. Alt i alt er vi nået i mål på første etape, og nu er vi klar til at arbejde videre.” 

Kim Fredenslund, direktør i miljøklyngen CLEAN og supplerende talsperson for klyngerne, peger på, at klyngerne oplever en stigende interesse for innovation i virksomhederne:

”Flere og flere virksomheder får øjnene op for samarbejder og partnerskaber på kryds og tværs – med andre virksomheder, med videninstitutioner og på tværs af brancher. Vi ser et stigende medlemstal i klyngerne - og især mange små, innovative startups og SMV’er er kommet med. De skal knyttes sammen med den helt rigtige forskning og viden, og her har klyngerne en central rolle som netværksskaber og matchmaker.”

Fakta om Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde i september 2022 besluttet at støtte klyngeprogrammet Innovationskraft i 2023-2024 med i alt 175 mio. kr. Heraf kommer 100 mio. kr. fra Regionalfonden og 75 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Indsatsen forventes desuden støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet med 80 mio. kr. om året i 2023 og 2024. 
  • Alle klyngeindsatser er landsdækkende og opererer ud fra mere end 50 lokationer rundt i hele landet baseret på virksomhedernes behov og geografiske koncentration. 
  • Bestyrelsen har modtaget 13 ansøgninger på sammenlagt 235,6 mio. kr. 
Klyngeorganisation Erhvervs- og teknologiområde Samlet støtte fra Regionalfonden og de decentrale erhvervsfremmemidler (mio. kr.)
Food & Bio Cluster Fødevarer og bioressourcer 22,5
Energy Cluster Denmark Energiteknologi 21,0
We Build Denmark Byggeri og anlæg 18,5
DigitalLead Digitale teknologier 18,1
CLEAN Miljøteknologi 15,1
Danish Life Science Cluster Life Science og velfærdsteknologi 12,2
Odense Robotics Robot- og droneteknologi 12,6
Lifestyle  & Design Cluster Design, mode og møbler 13,6
MADE Avanceret produktion 15,8
Vision Denmark Animation, spil og film 9,2
Copenhagen FinTech Finans og fintech 7,5
Danish Sound Cluster Lydteknologi 5,3
CenSec Forsvar, rum og sikkerhed 3,1

Læs mere om støtten til de 13 klynger (pdf)

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om de støttede projekter, er du meget velkommen til at kontakte os.

Rikke Thøfner Angel

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]