Nyhed

55 mio. kr. ekstra til Virksomhedsprogrammet skal hjælpe flere SMV’er med grøn omstilling og eksport

Knap 4.000 virksomheder har ansøgt om støtte i Virksomhedsprogrammet. Med ekstra 55 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til to af de mest populære spor, SMV:Grøn og SMV:Eksport, kan endnu flere virksomheder få del i programmet.

  • 29. april 2022
  • Grøn og cirkulær omstilling
  • Internationalisering
Virksomhedsprogrammet

Virksomhedsprogrammet hjælper virksomhederne med støtte og investeringstilskud til grøn og digital omstilling og internationalisering. Foto: iStock.com/alvarez

Den truende energikrise, Danmarks grønne ambitioner og den globale usikkerhed under Ukraine-krigen optager Danmarks SMV’er. Det mærker landets erhvervshuse i efterspørgslen på Virksomhedsprogrammet, som hjælper virksomhederne med støtte og investeringstilskud til grøn og digital om-stilling og internationalisering.

Der er især tryk på den grønne indsats, SMV:Grøn, og den internationale indsats, SMV:Eksport. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilfører derfor ekstra 55 mio. kr. til de to spor. 

Det er forventningen, at over 4.000 virksomheder vil have fået gavn af Virksomhedsprogrammet medio 2023. Status i april 2022 er, at 4.000 virksomheder har søgt om midler i Virksomhedsprogrammet. Foreløbig har knap 40 pct. af ansøgerne fået støtte på i alt 189 mio. kr. ud af de i alt 600 mio. kr. der siden sommeren 2021 er tilført Virksomhedsprogrammet (se tal i boks).

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses formand, Christian Motzfeldt, er begejstret over fremdriften i programmet:

”Virksomhedsprogrammet har ramt et stort behov, og det er godt, at så mange virksomheder allerede har fået midler, så de kan komme videre eller i gang med grøn omstilling, eksport og digitalisering. Programmets succes understreger, hvor afgørende det er, at vi har virksomhedernes behov for øje, når vi igangsætter nye initiativer.”

I det grønne spor har over 800 virksomheder søgt om støtte indtil nu. SMV:Grøn drives af Erhvervshus Nordjylland, hvor administrerende direktør Lars Erik Jønsson siger:

”Vi oplever en stor interesse for SMV:Grøn fra virksomhederne. De efterspørger især hjælp til omstilling til alternative energikilder for at gøre sig mere uafhængige af fossile brændstoffer. Her kan vi blandt andet hjælpe med konkrete tilskud til fx varmepumper og solceller. Behovet er dog større, end den nuværende ramme rækker til, og derfor er der brug for de ekstra midler.”

Også SMV:Eksport, som Erhvervshus Sydjylland står i spidsen for, er populært. Sporet åbnede 1. marts 2022 og havde medio april fået over 300 ansøgninger, og ansøgningerne strømmer fortsat ind. Jacob Chr. Nielsen, CEO i Erhvervshus Sydjylland, glæder sig over, at der trods stor usikkerhed på verdensmarkederne stadig er stor interesse for nye eksportaktiviteter blandt de danske SMV’er:

”Den globale forsyningssituation er desværre meget usikker lige nu, og netop derfor er der et stort behov for rådgivning og støtte til at forfølge nye muligheder for eksport. Vi har for en måned siden måttet oprette en venteliste med interesserede virksomheder i SMV:Eksport, så det giver rigtig god mening med ekstra midler til programmet ”

Også de to øvrige spor i Virksomhedsprogrammet, SMV:Digital og SMV:Vækstpilot, har god søgning. Derfor arbejder landets erhvervshuse lige nu på højtryk med at behandle de mange ansøgninger. 

Fakta om Virksomhedsprogrammet og de ekstra midler

Aktuelt: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen har på sit møde den 28. april 2022 besluttet at tilføre 55 mio. kr. til de to mest søgte spor i Virksomheds-programmet, SMV:Grøn (40 mio. kr.) og SMV:Eksport (15 mio. kr.). 

Foreløbige ansøgningstal til Virksomhedsprogrammet (april 2022*)
Spor Antal ansøgninger Ansøgt tilskud (kr.) Antal bevillinger Bevilget tilskud (kr.) 
SMV:Digital 2.534 234,0 902 91,3
SMV:Grøn 822 139,9 413 62,4
SMV:Vækstpilot 357 66,7 199 36,0
SMV:Eksport 304 69,9 0 0
Total 4.017 510,5 1.514 189,7

*) Ansøgninger behandles løbende, og antallet af bevillinger kan derfor være højere end på opgørelsestidspunktet.

Baggrund: Regeringen og et flertal af Folketingets partier har afsat 600 mio. kr. fra REACT-EU-programmet til det landsdækkende virksomhedsprogram, som skal bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn, digital omstilling af SMV’er i hele landet. Indsatsen er en del af en samlet REACT-indsats på knap 1,6 mia. kr., som også omfatter en iværksætterindsats og udvikling af lokale erhvervsfyrtårne.

Virksomhedsprogrammet finansierer tre virkemidler:

  • Rådgivning om grøn og digital omstilling samt internationalisering
  • Kompetenceudvikling
  • Tilskud til investeringer i konkret teknologi, fx certificeringer, produktionsudstyr, software mv.

Virksomhedsprogrammet udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i samarbejde med landets seks tværkommunale erhvervshuse. Programmet skal være afviklet senest medio 2023.

Læs mere om Virksomhedsprogrammet

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Virksomhedsprogrammet og de ekstra midler, kan du kontakte:

Rikke Thøfner Angel

Email: [email protected]

Telefon: 3529 1789