Nyhed

60 mio. kr. skal styrke iværksættere over hele Danmark

Iværksættere over hele Danmark og fra alle brancher får nu bedre adgang til hjælp og skræddersyet rådgivning. Med en bevilling på 60 mio. kr. styrkes indsatsen målrettet danske iværksættere, så de er godt rustet til tiden efter COVID-19.

  • 24. juni 2021
  • Iværksætteri
Billede af iværksættere, der arbejder i træ

Foto: Jesper Voldgaard

Bevillingen går til at udbygge projektet Iværksætterdanmark, der allerede i dag har succes med at klæde iværksættere på til at drive forretning. Dermed kommer pengene hurtigt ud til iværksætterne, så de kan komme godt ud på den anden side af COVID-19-pandemien. 

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede med finanslovsaftalen for 2021 at målrette 200 mio. kr. fra REACT-EU-programmet til hele landets iværksættere med særligt fokus på grønt iværksætteri. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har nu besluttet, at 60 mio. kr. af de målrettede midler skal gå til Iværksætterdanmark.  

Erhvervsminister Simon Kollerup ser frem til, at iværksættere i hele landet får mulighed for at styrke deres forretning:

”Det er virkelig godt, at vi styrker den brede indsats, så iværksættere kan få hjælp og støtte til at styrke forretningen og få nye ideer ud at flyve. For iværksættere, deres innovative produkter og løsninger er afgørende for skabelsen af danske virksomheder og arbejdspladser i fremtiden. Coronakrisen har kun gjort behovet for rådgivning endnu større, og derfor giver det god mening, at vi intensiverer den lokale indsats.”

Jakob Riis, der er formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, understreger, at der er tale om et erfarent projekt med gode resultater bag sig:

”COVID-19-pandemien har ændret hverdagen for mange iværksættere. Derfor har vi valgt at styrke Iværksætterdanmark. Projektet har allerede demonstreret gode resultater med iværksætterforløb, og i bestyrelsen har vi derfor fuld tiltro til, at partnerskabet bag også kan hjælpe iværksætterne godt ud på den anden side af pandemien”. 

Kontakt det lokale erhvervshus

Iværksætterdanmark tilbyder brede forløb, hvor iværksættere kan få styrket deres kompetencer. Hidtil har forløbene typisk været afviklet som workshops, hvor iværksættere har dygtiggjort sig inden for et bestemt emne, men de vil i fremtiden blive suppleret af 1:1-rådgivning med private rådgivere. Med midlerne tilføjes desuden et særligt fokus på grønt iværksætteri, faglærte iværksættere og kvinder i iværksætteri.

Bag projektet står alle landets erhvervshuse med Erhvervshus Hovedstaden i spidsen. Det er derfor let for iværksætterne at komme i gang med et forløb, uanset hvor i landet de driver virksomhed.

Om iværksætterindsatsen og REACT-EU

  • Iværksætterdanmark tilbyder skræddersyede workshopforløb inden for opstart, drift og udvikling af iværksættervirksomheder. Forløbene afholdes på tværs af hele landet og udbydes også online.
  • Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har målrettet 200 mio. kr. fra REACT-EU-programmet mod iværksættere. Midlerne skal bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte hele landets iværksættere med særligt fokus på grønt iværksætteri. Indsatsen er en del af en samlet REACT-EU-indsats på 1,3 mia. kr., som også omfatter et virksomhedsprogram og opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. 
  • Iværksætterindsatsen skal være afviklet senest medio 2023.

Se tillægsbevillingen til Iværksætterdanmark (pdf) 

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om iværksætterindsatsen under REACT-EU.

Rikke Thøfner Angel

Kommunikationskonsulent

Telefon: 3529 1789

Email: [email protected]