Nyhed

69 mio. kr. skal styrke virksomheders potentiale inden for velfærdsteknologi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætter skub i implementering og skalering af velfærdsteknologi ved at investere 69 mio. kr., som skal være med til at udvikle danske virksomheders styrkeposition på området og give et løft til velfærdssektoren ved bedre anvendelse af ny teknologi. Ti projekter har fået del i pengene.

 • 13. november 2023
 • Digitalisering og automatisering
 • Innovation og styrkepositioner
Billede fra Human Bytes

Foto: Human Bytes

De ti projekter har det tilfælles, at de udvikler teknologier, der via digitalisering og automatisering frigiver medarbejderressourcer i sundheds- og ældresektoren, og reducerer indlæggelser og akutte behandlinger, så behandlingsudgifterne reduceres.  

Det er netop derfor, de i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finder det så enormt vigtigt at støtte, fortæller bestyrelsesmedlem, Nanna Højlund:  

”Der er et kæmpe markedspotentiale for de danske virksomheder, der kan hjælpe med at frigøre hænder i velfærdssektoren. Derfor mener vi også, at det er rigtig vigtigt og godt givet ud at investere i velfærdsteknologi, der både kan være med til at styrke konkurrenceevnen og samtidig gøre en forskel for syge, ældre og borgere med handicap,” forklarer hun.

Danmark går forrest på området

Indsatsen er bred, da den både skal støtte samarbejdet om implementering mellem 13 SMV’er, 29 kommuner og regioner, samtidig med at 1.725 offentligt ansatte opnår kompetencer til at implementere velfærdsteknologi i driften.

Målet med investeringen er at hjælpe de projekter på vej, der kan skabe løsninger til brug på sundhedsområdet, som patienter indlagt i eget hjem og på hospitalet kan få glæde af, men også på ældreområdet. 

”Det er vigtigt at vise omverdenen, at vi i Danmark har nogle gode løsninger, som kan skabe bedre velfærd for borgerne, ved at lade teknologien løfte de standardiserede, men arbejdskraftskrævende opgaver, så medarbejderne kan fokusere på kerneopgaven. Det er afgørende for danske virksomheders succes i udlandet, at de kan fremvise vellykket implementering hos de offentlige kunder,” fortæller Nanna Højlund.

Med støtten bliver udviklingen indenfor for eksempel digital træning, kunstig intelligens og automatiserede løsninger styrket i velfærdssektoren.

”Det kan i sidste ende redde liv”

Der indgår virksomheder i alle ti projekter, der får del i støtten. Virksomhederne får udbredt deres velfærdsteknologiske løsninger til en række offentlige myndigheder, som kommuner og regioner – herunder hospitaler. 

En af virksomhederne er Human Bytes, der udvikler kunstig intelligens til sundhedsvæsenet indenfor en lang række sundhedsområder og specialer. De har fået en investering på 5,9 millioner kroner, der skal være med til at forbedre måden, som indlagte patienter overvåges på. 

CEO i virksomheden, Ulrik Rokkedal Therkildsen, er helt overbevist om, at det kommer til gavn for både sygeplejersker og patienter på hospitaler:

”Med denne støtte har vi fået open-API sensorer udbredt til to forskellige hospitaler. Det drejer sig om 50 sengepladser, hvor udstyret skal bruges, og vi forventer, at det kan frigive helt op til 10.000 sygeplejersketimer om året. Så kan patienter undgå unødvendige forstyrrelser for eksempel om natten,” forklarer han.

I første omgang drejer det sig om sengepladser fordelt på Rigshospitalet i Region Hovedstaden og Nykøbing Falster Hospital i Region Sjælland. Men brugen kan på sigt udbredes til andre hospitaler.

”Det er en type patientovervågning, der gør det muligt at opdage komplikationer langt tidligere, så indlæggelsestiden nedbringes og udgifter til behandlinger nedsættes. Derudover giver det langt flere konkrete målinger og informationer om patienternes tilstand, uden at det kræver, at sygeplejerskerne skal foretage manuelle målinger på patienterne. Det giver også mere kognitiv frihed til plejepersonalet, der ikke behøver være nervøse for, at de overser noget, da sensorteknologien tager over. Så man kan godt sige, at det i sidste ende kan redde liv.”

Fakta om indsatsen:

 • Der er i alt modtaget 31 ansøgninger og i alt ansøgt for 258 mio. kr.
 • Ti projekter er indstillet til tilsagn for i alt 69 mio. kr. herunder 34 mio. kr. fra Regionalfonden, 11 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 24 mio. kr. decentrale erhvervsmidler.
 • Indsatsen har til formål at øge danske virksomheders konkurrenceevne gennem skalering af deres velfærdsteknologiske løsninger nationalt og internationalt, og derigennem også styrke den offentlige sektors optag og anvendelse af velfærdsteknologi.
 • Ved at have fokus på implementering og skalering af løsninger supplerer indsatsen eksisterende indsatser på det velfærdsteknologiske område, som har fokus på udvikling af nye teknologier for eksempel Erhvervsfyrtårn Life Science og klyngeindsatsen.

Læs mere om de støttede projekter (pdf)

Fakta om resultater:

Med de 10 indstillede ansøgninger, forventes følgende resultater i projektperioden:

 • Knap 12 mio. kr. i private investeringer
 • 13 SMV’er der samarbejder med kommuner og regioner
 • 29 kommuner og regioner accelerer implementering af velfærdsteknologi
 • 10 velfærdsteknologiske løsninger indkøbt af kommuner og regioner
 • 8 velfærdsteknologiske løsninger tilpasset og udviklet sammen med/demonstreret for potentielle kunder
 • 1.725 offentligt ansatte får kompetenceløft

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om ansøgningsrunden Implementering og skalering af velfærdsteknologi.

Tej Egefjord | Teamleder i Erhvervsstyrelsen

E-mail: [email protected]

Telefon: 3529 1714

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Human Bytes.

Ulrik Rokkedal Therkildsen | CEO i Human Bytes

E-mail: [email protected]

Telefon: 2138 7002