Akademiker i erhvervslivet

Info om indsatsen

 • Startdato

  06.11.2018
 • Slutdato

  28.02.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.177.757
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.088.878
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Aarhus Universitet

Projektbeskrivelse

Projektet skal udvikle metoder/modeller, der kan bidrage til ny viden, udvikling og vækst hos deltagende SMV’er og samtidig øge beskæftigelsen blandt kandidater fra Arts.

Arts vil i samarbejde med Erhverv Randers, Erhverv Skanderborg, Erhverv Silkeborg, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande og Business Horsens og en række SMV’er etablere et forløb, som klæder kandidater bedre på til jobs i det private erhvervsliv. I særdeleshed vil forløbet have fokus på SMV’ernes behov for innovation og udvikling, og det er tanken, at en matchmaking på lidt længere sigt vil føre til en øget ansættelse af humanistiske kandidater i SMV’er. Projektet vil endvidere være med til at styrke og inspirere til endnu mere samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet, og til at transportere viden og erfaring mellem universitetet og virksomhederne.

Projektets hovedformål er at bringe kandidaternes kompetencer i spil i SMV’erne med henblik på at løse opgaver på højt fagligt niveau og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskapacitet. For at realisere dette er der imidlertid behov for, at kandidaterne fra Arts bliver bedre klædt på til dels at kunne beskrive deres kompetencer, dels at kunne forstå hvordan de med deres kompetencer kan bidrage til at løse konkrete udfordringer hos SMV’er.

Det er forventningen, at en øget bevidsthed hos de studerende om, hvad de kan bidrage med, og hvordan de bedst kan bringe deres kompetencer i spil, vil sætte dem i stand til at skabe værdi for virksomhederne. Derudover vil der også ske en kompetenceudvikling i virksomhederne, så kandidaterne opnår en viden om, hvilke udfordringer der findes i små og mellemstore virksomheder, så de studerende på den baggrund kan bringe deres relevante kompetencer i spil.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF