Analyseunderstøttelse af erhvervsfremmesystemet

Info om indsatsen

 • Startdato

  28.05.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.014.260
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  3.000.000
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  REG LAB

Projektbeskrivelse

Foreningen REG LAB får støtte til at gennemføre analyser og opbygge viden. Formålet er at fremme et tværgående samarbejde om data, analyser og kompetenceudvikling i erhvervsfremmesystemet. 

REG LAB’s analyser skal dermed bidrage til, at ny viden forankres bredere i erhvervsfremmesystemet. 

Formålet er at understøtte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses og øvrige erhvervsfremmeaktørers arbejde med at tilrettelægge en effektiv og sammenhængende decentral erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov.