Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser - anden ansøgningsrunde

Tidligere ansøgningsrunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede i april 2019 en strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser uden for de tematiske annonceringer. Midlerne blev udmøntet i to ansøgningsrunder. Her finder du info om den anden ansøgningsrunde.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Tværgående indsatser

 • Finansiering

  Op til 40 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Op til 2 år

 • Ansøgningsfrist

  6. september 2019 kl. 12.00

Baggrund

Den strategiske pulje til erhvervsfremmeindsatser var målrettet indsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, herunder indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer. Puljen var desuden målrettet eksisterende lokale indsatser og erhvervsfremmeindsatser, der står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019, pga. forskelle i udmøntningspraksis på tværs af regionerne .

Endelig var puljen tiltænkt projekter og erhvervsfremmeindsatser, som innovativt og idérigt vil afprøve nye måder at imødekomme virksomhedernes behov og opsamle erfaringer og effekter, som på sigt kan skaleres til gavn for et bredere sæt af virksomheder.

Puljen blev udmøntet i to ansøgningsrunder.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

Puljen havde to indsatsområder:

 1. Erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, herunder indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer samt eksisterende erhvervsfremmeindsatser, der som følge af forskelle i udmøntningspraksis på tværs af regionerne står over for udfordringer i forhold til finansiering, som rækker ud over 2019.
 2. Innovative erhvervsfremmeindsatser, fx i form af forsøgs- eller forprojekter, hvor man afprøver nye metoder, aktiviteter, organiseringer mv., herunder inden for digitalisering. Resultatet af projekterne skal kunne bidrage til ny viden, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan tage afsæt i og eventuelt omsætte til indsatser i den kommende strategiperiode.

Indsatserne skal ligge uden for de øvrige aktuelle tematiserede annonceringer.

Puljen blev udmøntet i to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen til den anden runde var den 6. september 2019 kl. 12.00.

Supplerende materiale

OBS: Budgetvejledningen er opdateret til version 5, som dermed erstatter version 4. I version 5 er det præciseret, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i særlige tilfælde kan beslutte, at de decentrale erhvervsfremmemidler skal anvendes i overensstemmelse med en anden tilskudsordning.      

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om den anden ansøgningsrunde.

Anna Gete Villefrance
Telefon: 3529 1271
Email: [email protected]


Jakob Leth
Telefon: 3529 1209
Email: [email protected]