AutoTurf: Energieffektiv autonom robot til græspleje på golfbaner

Info om indsatsen

 • Startdato

  12.05.2015
 • Slutdato

  31.01.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.956.351
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.978.176
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Sidis Robotics ApS

Projektbeskrivelse

Formålet med AutoTurf-projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere en løsning til energieffektiv og automatiseret græspleje på golfbaner.

Baseret på en innovativ prototype af en autonom robot, som kan monteres med forskellige værktøjer til græspleje (klipning, slåning og vertikalskæring), bliver der gennem en omfattende innovationsindsats skabt grundlag for et færdigt koncept til en fuldt funktionsdygtig autonom robot til græspleje. Derved etableres mulighed for at markedsintroducere et nyt produkt til automatiseret og multifunktionel græspleje på større sammenhængende arealer. Her findes ikke for øjeblikket godkendte autonome robotter, som dækker kravene til professionelle high-end maskiner.

AutoTurf er opbygget af følgende elementer:

 1. Grundmaskine med en hybridelektrisk drivlinje som leverer energi til hjulmonterede fremdriftsmotorer såvel som elektrisk drevne græsplejeværktøjer monteret i et ophæng, så de på en enkel måde kan udskiftes
 2. Autonom styringsenhed med en GPS-styret brugervenlig kontrolenhed der giver præcis kursstyring, optimal frekvens, mønster og køreadfærd for græspleje
 3. Sikkerhedssystem bestående af patentanmeldt og godkendt maskinafskærmning med indbygget laserscannersystem og nødstop kontaktflade.

Innovationsindsatsen i AutoTurf-projektet frembringer ny viden og færdigheder målrettet centrale elementer, der er en forudsætning for energieffektive autonome robotter:

 • sikkerhedsafskærmning
 • hybridelektrisk drivlinje
 • kurs- og positioneringssystem
 • energioptimeret ruteplanlægning
 • brugerstyring

Projektet hviler på Region Syddanmarks viden og kompetencer inden for energieffektivisering, mekatroniske systemer og autonom robotteknologi.

Det innovative AutoTurf-koncept med en energieffektiv autonom robot til græspleje på større sammenhængende græsarealer er især nyskabende ved, at der skabes mulighed for fuld automatisering af en omfangsrig og stærkt rutinepræget græsplejeopgave. Derved bliver klassiske automatiseringsfordele introduceret, hvilket reducerer driftsomkostninger til personale, brændstof og maskinafskrivninger. Samtidigt mindskes forbruget af pesticider og gødning som følge af optimeret græspleje.

Den autonome robotløsning lægger sig ind under megatrenden for udvikling af selvkørende køretøjer. AutoTurf forventes at opleve stor efterspørgsel i markedet for professionel græspleje. Værdiskabelsen vil være lokaliseret i et af Region Syddanmarks yderområder.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF