Bæredygtig Bundlinje

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.10.2015
 • Slutdato

  30.04.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  26.385.065
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  13.192.533
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Gate 21

Projektbeskrivelse

Grønne forretningsmodeller i 100 virksomheder

Projektets formål

Projektet tager afsæt i regionens små- og mellemstore virksomheders behov for at gennemføre energi- og ressourceeffektiviseringer som en del af deres fremadrettede konkurrence- og vækstpotentiale. En central udfordring er, at mange af virksomhederne ikke har kendskab til det uudnyttede potentiale i disse energi- og ressourceeffektiviseringer og ikke har ressourcer til at arbejde målrettet med grønne forretningsmodeller.

I projektet udarbejdes grønne forretningsmodeller til minimum 100 små- og mellemstore virksomheder. Forretningsmodellerne vil være af høj faglig og strategisk kvalitet og skal være umiddelbart implementerbare. De udarbejdes i et tæt samarbejde mellem virksomhed, universitet, eksterne konsulenter og kommune. Forretningsmodellerne vil have effekt på effektivisering af de deltagende virksomheders ressource- og energiforbrug og give virksomhederne konkurrencefordele gennem besparelser i omkostnings, service- og produktionsled.

Hovedaktiviteter

Projektet sikrer udarbejdelsen af realiserbare grønne forretningsmodeller gennem fire hovedaktiviteter:

 1. Udvælgelse, screening og rekruttering af virksomheder 
  Alle virksomheder i hovedstadsregionen kortlægges for at finde 1000 virksomheder, der kan være potentielle deltagere i projektet. Det sker ud fra en vurdering af potentialer for energi- og ressourcebesparelser, samt bæredygtighed og motivation for deltagelse. Herefter udarbejdes en proces for involvering og understøttelse af virksomhederne, og der laves værktøjer og metoder til den konkrete rekruttering af virksomhederne. Så rekrutteres 100 virksomheder til projektet.
 2. Udvikling af grønne forretningsmodeller 
  De enkelte virksomheder og virksomhedsnetværks behov og muligheder afdækkes i forbindelse med udarbejdelse af grønne forretningsmodeller. Så bliver virksomhederne tilført viden om mulige metoder, tekniske løsninger og processer, som de kan bruge i udviklingen af grønne forretningsmodeller. Virksomhederne/virksomhedsnetværk lægger sig fast på, hvilken forretningsmodel de vil arbejde med. Konsulenter, der vil understøtte udarbejdelsen af den grønne forretningsmodel tilknyttes i de enkelte virksomheder/virksomhedsnetværk. Resultatet er 100 grønne forretningsmodeller. Der vil være tilknyttet effektmåling og vidensopsamling, blandt andet via Klimakompasset.
 3. Kommunikation
  I hovedaktivitet 3 udarbejdes den kommunikation, der er nødvendig for at gennemføre projektet. Der vil blive lagt vægt på kommunikation, der understøtter rekrutteringen af virksomhederne, herunder informationskit og opstartsevent. Der vil også blive lavet netværksmøder med aktører, herunder virksomhederne, der deltager i projektet og kommuner på tværs af hovedstadsregionen.
 4. Projektledelse 
  Projektledelsen vil være ansvarlig for udarbejdelsen og styring af overordnet projektplan, facilitering af projektledergruppe, styre- og referencegruppe samt dialog med Region Hovedstaden og Erhvervsstyrelsen. Projektledelsen er også ansvarlig for administration af de samlede budgetmidler og fortløbende monitorering af ressourceforbrug gennem projektets forløb. Endelig vil der tages hånd om den løbende opsamling og strukturering af resultater, effekter og erfaringer gennem projektets forløb.