Bæredygtig Bundlinje 2.0.

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.02.2019
 • Slutdato

  28.02.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  27.108.120
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  13.554.060
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Gate 21

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med grøn og cirkulær forretningsudvikling. Målet er, at ca. 100 virksomheder får en cirkulær potentialevurdering og heraf får 70-90 virksomheder udviklet grønne og cirkulære forretningsmodeller, som kan lede til energi- og ressourceeffektiviseringer, forbedret konkurrenceevne og vækstpotentiale. Små og mellemstore virksomheder med potentiale og motivation for energi- og ressourceeffektiviseringer og cirkulær økonomi kan deltage, men der er udviklet særlige spor for virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen med deltagelse af stærke brancheaktører.

Projektet tilbyder to mulige virksomhedsforløb, som afhænger af potentialer og motivation for forretningsudvikling. 40% af virksomhederne vil via intensivt rådgivningsforløb udvikle en ny forretningsmodel baseret på cirkulære principper med fokus på værdikædesamarbejde (cirkulær forretningsmodel). 60% af virksomhederne vil via netværksbaserede forløb optimere deres forretningsmodel (temaspecifik forretningsmodel) indenfor særlige temaer som eksempelvis madspild, grøn logistik, miljøoptimeret emballage. Alle virksomhederne vil blive tilbudt energitjek og en potentialevurdering.

Udviklingen af forretningsmodellerne foregår med assistance fra rådgiver og understøttes af projektets partnere blandt andet via udviklingsworkshops og temaspecifikke workshops og indsatser.

Virksomhederne har mulighed for at søge investeringsstøtte til implementering af den grønne forretningsmodel.

Gate 21 gennemfører projektet sammen med kommuner, brancheorganisationer, videnspartnere og energiaktører. Projektpartnerne har dels stor kontaktflade og kendskab til virksomhederne, er dels fagligt stærke inden for specifikke områder af den grønne forretningsmodel. Der vil være løbende og struktureret læringsopsamling i projektet med fokus på at sprede og forankre indsatserne hos virksomhederne og projektpartnerne efter projektperioden. Projektet får desuden bred opbakning fra SMV organisationer, brancheaktører, værdikædeaktører, yderligere kommuner samt store virksomheder, som kan understøtte spredningen og forankringen af projektet.

Effekterne bliver opgjort kvantitativt i forhold til CO2, energi- og ressourceeffektiviseringer samt kvalitativt via lærings- og forankringsanalyse hos virksomhederne og partnerne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF