Bæredygtig destinationsudvikling gennem internationale styrkepositioner

Info om indsatsen

 • Startdato

  29.01.2021
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.621.500
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.310.750
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Destination Nord FMBA

Projektbeskrivelse

Med afsæt i Destination Nords nye strategi, og derigennem identificerede internationale styrkepositioner, vil projektet arbejde med bæredygtig destinationsudvikling, og man vil samtidig styrke konsolideringen af den nye destination.

Projektet rummer fem aktivitetsspor, der tager udgangspunkt i udfordringer, som er blevet identificeret i Destination Nords strategi. Projektets aktiviteter har fokus på at løfte og understøtte turismeerhvervet både på den korte bane post COVID-19 og på længere sigt.

På ansøgningstidspunktet indgår der 22 partnere i projektet. Partnerkredsen består af både lokale, regionale og nationale aktører, der skal bidrage med specialiseret viden inden for turisme, kunst, kultur, erhvervsudvikling, transport og mobilitet, grønne teknologier, markedsføring og uddannelse.

Projektets fem aktivitetsspor har forskelligt fokus:

 • Spor 1 omhandler udvikling af nye oplevelsestilbud inden for kunst og kultur, og der sættes fokus på innovativ og effektiv markedsføring.
 • Spor 2 omhandler etablering af vækstgrupper for turismeaktører, som skal gennemgå forretningsudviklingsforløb med fokus på bæredygtighed, digitalisering og sæsonforlængelse. Under spor 2 vil man ligeledes arbejde med at fremme investeringer i overnatnings-kapacitet langs Kattegatkysten gennem udarbejdelse af 2-3 prospekter på lokationer med særligt potentiale.
 • Spor 3 omhandler udvikling af oplevelser, der med erhvervsturisme for øje iscenesætter teknologier og grønne løsninger på nye måder. Som en del af spor 3 markedsføres de nye oplevelser målrettet et internationalt publikum inden for særligt forsknings- og teknologimiljøer.
 • Under spor 4 vil man arbejde med bæredygtige mobilitetsløsninger. Blandt andet vil man arbejde med kortlægning af mobilitet til kyst- og naturområder i destinationen og derefter udvikle og teste løsninger i samarbejde med transportvirksomheder og Dansk Kyst- og Naturturisme.
 • Aktiviteterne under spor 5 har fokus på mobilisering af partnerkredsen og det øvrige opland af aktører i destinationen. Under dette projektspor vil man etablere netværk og identificere samarbejdsflader med turisme og erhvervsforeninger med henblik på at skabe lokal forankring af projektets øvrige aktivitetsspor.

Projektet aktiviteter forventes at bidrage til tiltrækning af flere erhvervs-, kultur-, storby-, kyst- og naturturister samt forøgelse af turisternes døgnforbrug og derigennem en øget omsætning hos turisterhvervet. Derudover vil projektet forbedre mobiliteten for destinationens gæster.