Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  31.08.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  21.074.537
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.537.269
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at identificere energi- og ressourcepotentialer i 100 SMV’er, hvoraf der identificeres konkrete effektiviseringsprojekter samt mulige nye grønne forretningsmodeller og ressourceloops hos 65 SMV’erne i Nordjylland. Dette vil bidrage til at sikre energi- og ressourcemæssige samt konkurrencemæssige fordele for den enkelte virksomhed.

Identificeringen og analyse af potentialerne gennemføres i tæt samarbejde mellem virksomheder og projektets partnere. Der tages et bredt udgangspunkt i virksomhedernes produktion og processer og produkt med henblik på at identificere og realisere væsentlige ressourceeffektiviseringer gennem interne optimeringer og ændring i arbejdsgange og processer samt gennem nye grønne forretningsmodeller. Effektiviseringerne kan opnås gennem symbioser, samarbejder eller partnerskaber med andre virksomheder, kunder, videnscentre eller andre aktører.

Projektet sikrer dokumentation og beslutningsgrundlag for virksomheden samt tilvejebringer viden til realiseringen. Effekterne af projektet vil være reduceret forbrug af energi og materialer herunder reduceret udledning af drivhusgasser. Hertil kommer virksomhedens konkurrencefordele gennem besparelser i omkostningerne og nye markedsmuligheder.

Projektet har 4 hovedaktiviteter:

 1. Identifikation af potentiale og rekruttering:
  Identifikation af SMV’er i Nordjylland med potentiale for effektivisering og analyse af forventet potentiale.
 2. Energi- og ressourcepotentiale på SMV’er:
  Gennemførelse af screeninger på 100 SMV’er, hvor der i samarbejde med nøglemedarbejdere på virksomheden skabes overblik over potentialerne. Der udarbejdes en ressourceplan.
 3. Grønne forretningsmodeller:
  Udarbejdelse af individuelle grønne forretningsmodeller i 65 SMV’er. Virksomhederne vælger selv den konsulent de ønsker til selve udarbejdelsen. (Fokuseret forløb for i alt 65 SMV’er).
 4. Kompetenceløft via netværk og videndeling:
  Med fokus på energi- og ressourceeffektivitet afklares behov for tilførsel af viden. Herudover sikrer netværket frugtbar videndeling og erfaringsudveksling blandt SMV’er i Nordjylland.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF