Baltic Energy Island - Øget Innovationskraft i SMV’er

Info om indsatsen

 • Startdato

  21.08.2023
 • Slutdato

  31.08.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.698.413
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.000.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  3.000.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S

Projektbeskrivelse

Formålet med Baltic Energy Island - grønne arbejdspladser og kompetencer til energiøer er, at danske SMV’er sammen med bl.a. forskerorganisationer gennem 5 innovationsforløb deltager i innovationsrettede aktiviteter og får udviklet nye koncepter, produkter og processer, der leder til investeringer og vækst i relation til de milliardinvesteringer, der finder sted med Energiø Bornholm og den øvrige udbygning af havvind i Østersøen.

Der vil i innovationsforløbene være fokus på erhvervsudvikling indenfor områder, hvor der i dag ikke findes afprøvede koncepter og produkter. Det er bl.a. afledte erhvervseffekter i relation til energiøens overskudsvarme, ilt og grønne strøm, nye servicekoncepter i relation til service af offshorevind og erhvervsturisme.