Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se, hvem der sidder i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen har i alt 17 medlemmer med forskellig baggrund. 

Bestyrelsens medlemmer:

Christian Motzfeldt, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Christian Motzfeldt (formand)

Bestyrelsesformand i Better Energy

Vi skal med et nyt, stærkt team i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i de næste fire år gøre en forstærket indsats for, at danske SMV’er kan udnytte deres store potentiale til mere innovation, digitalisering, automation, grøn omstilling og internationalisering. Vi står i Danmark med en række rigtigt gode forudsætninger og unikke teknologiske muligheder for at rykke på disse dagsordener, og så skal vi bygge videre på de mange regionale styrkepositioner, som tegner sig i hele landet, og få dem omsat til flere job med høj værditilvækst.

Ulrik Gernow - portrætbillede. Billedet tilhører Grundfos.

Ulrik Gernow

Group Executive Vice President og COO i Grundfos

Portrætbillede Kathrine Forsberg

Kathrine Forsberg

Administrerende direktør i Atea A/S

Jeg har arbejdet i it- og telebranchen i mere end 20 år og siddet i ledende stillinger hos flere af branchens største spillere. Det har givet mig en unik indsigt i, hvordan digitalisering kan bidrage til den grønne omstilling samtidig med, at jeg har en stærk forståelse for de udfordringer, som følger med. Det vil være mit særlige bidrag til erhvervsfremmebestyrelsens arbejde.

Astrid Gade Nielsen, Vice President i Danish Crown.jpg

Astrid Gade Nielsen

Vice President, Group Communications i Danish Crown

Selv i den mest affolkede egn i Danmark er jeg stødt på mennesker og virksomheder, der drives af at skabe noget, at få ting til at ske. Dem er der brug for. Og det er et privilegie for mig at få lov til at yde mit bidrag til at give en hånd i ryggen til det erhvervsliv, der hver dag knokler på og skaber nye muligheder lokalt, regionalt og nationalt.

Fleming Frederiksen, direktør i Svend Frederiksens Maskinfabrik

Fleming Frederiksen

Direktør i Svend Frederiksen Maskinfabrik

Jeg går ind i arbejdet med min viden og erfaring fra metalindustrien. Vi vil sidde med, hvor der tages afgørende beslutninger for udviklingen i dansk erhvervsliv. Det bliver både interessante emner og spændende personer at arbejde sammen med i bestyrelsen.

Steen Munk, Ansvar for Kredit i Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Totalkredit

Steen Munk

Kreditdirektør i Nykredit A/S

Det er helt essentielt for dansk erhvervsliv med grøn og bæredygtig omstilling. Og jeg mener faktisk, at vi i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har pligt til at understøtte virksomhederne i at løse klimaudfordringen.

Dorte Krak, Administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S

Dorte Krak

Administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S

Det er mit håb, at vi i de kommende år kan se, at vores arbejde bidrager til at styrke vækstbetingelserne for en bred vifte af virksomheder. Og at vi kan se, at flere iværksættervirksomheder er kommet ind i solide vækstforløb.

Nanna Højlund - portrætfoto. Billedet ejes af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Nanna Højlund

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Claus Jensen, Formand i CO-Industri

Claus Jensen

Formand i CO-Industri

Jeg ser frem til at fortsætte det vigtige arbejde i Erhvervsfremmebestyrelsen og bidrage til gode og ordentlige vilkår for erhvervslivet, der sikrer jobs i hele landet. Ny grøn teknologi, der skal gøre os fri af fossile brændstoffer, er vigtigere end nogensinde. Samtidig er ny robotteknologi afgørende for at sikre vores produktivitet og dermed fundamentet for fremtidens danske jobs.

Morten Slotved, Borgmester i Hørsholm Kommune (K)

Morten Slotved

Borgmester i Hørsholm Kommune (C)

Vi har som kommuner en særdeles vigtig opgave i at understøtte vækst og udvikling. Det sker bedst i partnerskaber og med afsæt i lokale styrkepositioner. Udviklingen af morgendagens virksomheder må tage afsæt i deres behov. Det gælder i forhold til teknologi, internationalisering, grøn omstilling og arbejdskraftudfordringer.

Niels Jørgen Pedersen, Borgmester i Thisted Kommune

Niels Jørgen Pedersen

Borgmester i Thisted Kommune (V)

Viden og brede samarbejder skaber innovation og styrket konkurrenceevne. Det har jeg set mange eksempler på, både som selvstændig, som lokalpolitiker og gennem mit arbejde i Landbrug og Fødevarer. Jeg vil gerne bidrage til, at vi med afsæt i virksomhedernes egne behov kan styrke væksten i hver enkelt virksomhed og dermed i hele Danmarks erhvervsliv.

H. C. Østerby, Borgmester i Holstebro Kommune

H. C. Østerby

Borgmester i Holstebro Kommune (A)

Jeg vil arbejde for at sikre en sammenhængende erhvervsindsats, der kan understøtte de danske virksomheders vækst og udvikling. Det handler i høj grad om geare dem til den grønne omstilling, digitalisering og ikke mindst om at sikre den kvalificerede arbejdskraft nu og i fremtiden.

 

Johannes Lundsfryd, Borgmester i Middelfart Kommune

Johannes Lundsfryd Jensen

Borgmester i Middelfart Kommune (A)

Vi skal styrke og sikre fremtidens innovation, erhvervsudvikling, vækst, attraktivitet og velfærd, som alle forbundet med hinanden, ved at facilitere samspillet mellem virksomheder, videnaktører, investorer og det offentlige i det lokale økosystem.

Brian Mørch, byrådsmedlem i Solrød Kommune

Brian Mørch

Byrådsmedlem i Solrød Kommune (O)

Danmarks virksomheder skal have det godt, så de kan trives, udvikle sig og tjene penge til os alle sammen. Derfor skal vi skære bureaukratiet ned til et minimum og give dem de bedste betingelser og altid stå klar med viden og knowhow.

Stine Damborg, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland

Stine Damborg

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland (C)

Bestyrelsen skal hjælpe danske virksomheder med at være så konkurrencedygtige som overhovedet muligt. Vi skal sikre, at danske virksomheder kan få kvalificeret faglært arbejdskraft, og så skal der sættes endnu mere fart på digitalisering og den grønne omstilling.

Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet

Per Michael Johansen

Rektor ved Aalborg Universitet

Jeg vil fortsat have fokus på det store potentiale, der ligger i fremme innovation i danske virksomheder gennem partnerskab mellem videninstitutionerne, virksomheder og offentlige organisationer – en model, de nye fyrtårnsprojekter med succes allerede har vi vist vejen for.

Anders Thusgaard, erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet

Anders Thusgaard

Erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet

Bestyrelsen har en central opgave med at skabe en sammenhængende erhvervsfremmeindsats med en stærk lokal forankring. Jeg ser frem til sammen med resten af bestyrelsen at understøtte de danske virksomheder, i en tid, der stiller stadigt større krav til virksomhedernes grønne og digitale omstilling.

Sammensætningen af bestyrelsen er fastsat i lov om erhvervsfremme, mens udpegnings- og indstillingsberettigede parter fremgår af bekendtgørelsen.