Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se, hvem der sidder i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen har i alt 17 medlemmer med forskellig baggrund. Formanden er udpeget af erhvervsministeren.

Bestyrelsens medlemmer:

 Jakob Riis, Administrerende direktør, Falck A/S

Jakob Riis (formand)

Administrerende direktør i Falck A/S

For mig er den vigtigste opgave, at vi sikrer, at virksomhederne altid ved, hvor de skal henvende sig, hvis de vil i kontakt med det offentligt finansierede erhvervsfremmesystem – uanset om virksomheden ligger på Sjælland eller i Vestjylland og hvilken udfordring, de står over for.

Peter Rindebæk, COO i Bladt Industries A/S

Peter Rindebæk

COO i Bladt Industries A/S

”I bestyrelsesarbejdet bidrager jeg særligt med min erfaring med at få en virksomhed ind i et vækstforløb med internationalt perspektiv. Jeg er desuden meget optaget af virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft og innovation, som jeg gerne vil være med til at optimere – ikke mindst for SMV’erne.”

Portrætbillede Kathrine Forsberg

Kathrine Forsberg

Administrerende direktør i Atea A/S

Jeg har arbejdet i it- og telebranchen i mere end 20 år og siddet i ledende stillinger hos flere af branchens største spillere. En forståelse for de udfordringer, der følger med den digitale omstilling og en indsigt i, hvor vi er på vej hen rent informationsteknologisk, vil være mit særlige bidrag til erhvervsfremmebestyrelsens arbejde.

Nicolai Hansen, Rådgiver i Nico Holding Aps

Nicolai Hansen

Rådgiver i Nico Holding ApS

Gennem hele min karriere har jeg arbejdet i både mellemstore og store erhvervsvirksomheder med fokus på eksport, vækst og innovation. Som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan jeg derfor bidrage med praktisk erhvervsforståelse og med en særlig indsigt i at sikre succesrig overførsel af ny viden fra universiteter til private virksomheder.

Dorte Zacho Martinsen, Direktør i BM Silo ApS

Dorte Zacho Martinsen

Medejer af BM Silo ApS

Min erfaring med at drive en traditionel SMV er den vigtigste kompetence for mit arbejde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Jeg forstår derfor udfordringerne, men kender også værdien af at udvikle sig som virksomhed.

Steen Munk, Ansvar for Kredit i Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Totalkredit

Steen Munk

Kreditdirektør i Nykredit A/S

Det er helt essentielt for dansk erhvervsliv med grøn og bæredygtig omstilling. Og jeg mener faktisk, at vi i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har pligt til at understøtte virksomhederne i at løse klimaudfordringen.

Dorte Krak, Administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S

Dorte Krak

Administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S

Det er mit håb, at vi i 2023 kan se, at vores arbejde har bidraget til at styrke vækstbetingelserne for en bred vifte af virksomheder. Og at vi kan se, at flere iværksættervirksomheder er kommet ind i solide vækstforløb.

Ejner K. Holst, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ejner K. Holst

Næstformand i FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation

Jeg håber at kunne være med til at skabe et mere simpelt og effektivt offentligt system for virksomhederne. Når virksomheder skal bruge hjælp, skal de gerne opleve, at de kun behøver banke på én dør for at få rådgivning.

Claus Jensen, Formand i CO-Industri

Claus Jensen

Formand i CO-Industri

Jeg håber, at vi kan hjælpe virksomhederne til at styrke deres konkurrencekraft igennem ny teknologi - og ved at tilbyde en let adgang til den offentlig erhvervsfremme, hvor de kan få hjælp til at håndtere konkrete udfordringer i deres forretning.

Morten Slotved, Borgmester i Hørsholm Kommune (K)

Morten Slotved

Borgmester i Hørsholm Kommune (K)

Sikring af adgang til kvalificeret arbejdskraft står højt på min liste. Det samme gør grøn omstilling og internationalisering. Begge områder rummer stort potentiale for dansk erhvervsliv og kan være med til at skabe nye forretningsmuligheder globalt og nationalt i fremtiden.

Gert Jørgensen, Borgmester i Sorø Kommune (K)

Gert Jørgensen

Borgmester i Sorø Kommune (K)

Set fra mit perspektiv er den vigtigste bestyrelsesopgave at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet, fordi temaer som fx adgang til kvalificeret arbejdskraft og fleksibel myndighedsbehandling går igen for alle typer virksomheder.

Arne Boelt, Borgmester i Hjørring Kommune (S)

Arne Boelt

Borgmester i Hjørring Kommune (S)

Turisme er centralt på tværs af hele landet. Og det er et af de felter, der skaber mange arbejdspladser - særligt der, hvor der er lidt længere mellem husene. Jeg vil derfor arbejde hårdt for, at vi i bestyrelsen også fremadrettet understøtter det store potentiale i turismeerhvervet.

Peter Sørensen, Borgmester i Horsens Kommune (S)

Peter Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune (S)

Jeg håber, at vi som bestyrelse kan hjælpe endnu flere virksomheder tættere på uddannelses- og forskningsmiljøerne i fremtiden, da det er der, de nye, spændende forretningsmodeller og idéer opstår.

 

Johannes Lundsfryd Jensen

Borgmester i Middelfart Kommune (S)

Jeg er meget optaget af den gensidige dybe involvering, som finder sted på tværs af myndigheder og virksomheder. Moderne erhvervsudvikling handler om at skabe et stærkt ”vi”. Det betyder fx, at turismen kan understøtte produktionserhverv med at skabe attraktive miljøer for medarbejdere, eller kommunerne kan gå dybt ind i forretningsudvikling.

Stephanie Lose, Regionsrådsformand i Region Syddanmark (V)

Stephanie Lose

Regionsrådsformand i Region Syddanmark (V)

Jeg repræsenterer landets regioner, og derfor er life science og velfærdsteknologi meget vigtige for mig. Begge er områder, der kommer både virksomhederne, almindelige borgere og samfundsøkonomien til gavn.

Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet

Per Michael Johansen

Rektor ved Aalborg Universitet

Innovation har i mange tilfælde vist sig som katalysator for vækst og udvikling i virksomhederne. Derfor har jeg særligt fokus på, hvordan vi kan understøtte den forskningsbaserede innovation og udvikling i erhvervslivet.

Billede af Anders Thusgaard

Anders Thusgaard

Erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet

Bestyrelsens opgave med at skabe en sammenhængende erhvervsfremmeindsats med en stærk lokal forankring er blevet endnu mere aktuel i lyset af COVID-19-krisen. Og jeg ser frem til sammen med resten af bestyrelsen at understøtte de danske virksomheder i at komme styrket ud på den anden side.

Sammensætningen af bestyrelsen er fastsat i lov om erhvervsfremme, mens udpegnings- og indstillingsberettigede parter fremgår af bekendtgørelsen.