BeyondBeta (REACT-udvidet projekt)

Info om indsatsen

 • Startdato

  4. juni 2021
 • Slutdato

  30. juni 2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  112.980.218
 • EU-midler til projektet (kr.)

  84.735.164
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  0
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  EU’s Socialfond
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Formålet med BeyondBeta REACT er at skabe et sammenhængende nationalt tilbud af høj kvalitet til potentielle vækstiværksættere. Projektets forløb skal understøtte iværksætternes udvikling og accelerere deres vækst, så flere bliver egentlige vækstiværksættere.
Projektets tilbud er henvendt til alle danske iværksættere med et klart vækstpotentiale. Projektet vil have et særligt fokus på iværksættere inden for de 14 udpegede danske styrkepositioner. Populært sagt er projektets målgruppe ”de virksomheder, som Danmark skal leve af i fremtiden”. I denne målgruppe er nye virksomheder, som kan levere produkter og løsninger til de store samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. Inden for hver af de 14 styrkepositioner arbejder klyngerne således med at fremme den grønne dagsorden, så fremtidens løsninger inden for fx byggeri, transport, sundhed, energi, fødevarer, livstilsprodukter m.v. bliver bæredygtige. En væsentlig del af projektets deltagere vil være de såkaldte ”Born Greens”.
Projektets partnergruppe består af de 14 klyngeorganisationer, de seks Erhvervshuse samt Dansk Design Center og Accelerace. I BeyondBeta REACT er det første gang at kredsen af centrale aktører i den nye innovations- og erhvervsfremmestruktur arbejder tæt sammen i et fælles projekt. Partnerkredsen er bevidste om, at det er nu erhvervsfremmereformen rammer praksis. Projektet vil derfor være med til at anvise vejen for, hvordan samarbejde og synergi mellem aktørerne konkret kan udfolde sig i leverancerne til de deltagende virksomheder. I organiseringen af projektet har det været intentionen at indbygge incitamenter, der understøtter samarbejde og læring på tværs af partnerkredsen.