Bornholm ud i verden

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  18.170.304
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  7.547.944
 • Geografi

  Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Mange små og mellemstore virksomheder har vækst på dagsordenen, men er tilbageholdende med at igangsætte vækstaktiviteter. Erfaringerne viser, at der er særlige udfordringer, når det internationale arbejde igangsættes. Det er typisk manglende viden om udbuds-/efterspørgselsforhold, konkurrence og prisparameter – på et givent marked. Det kan også være spørgsmål som distributionsforhold, importregler, offentlig regulering og kulturelle barrierer med videre, og hvad skal den internationale markedsstrategi så være!

Afklaringen af bland andet disse forhold er nødvendige for, at kunne udvikle og kvalificere samt igangsætte virksomhedens internationale vækstplan.

Væksthuset vil over de kommende 5 år finde 30 bornholmske virksomheder, som tilbydes støtte til at udvikle en international vækstplan, som på sigt skal gøre dem til vækstvirksomheder. Virksomhederne findes med udgangspunkt i den aktuelle erhvervsudviklingsstrategi fra Bornholms Vækstforum og inden for især fødevarer og turisme. Virksomhederne skal have gode forudsætninger og magte internationalisering på et ambitiøst niveau.

De deltagende virksomheder har ved forløbets slutning en international vækstplan, med særligt fokus på handling og skalering af virksomhedens muligheder på et til to markeder.

Den viden, som opnås gennem projektet, vil dels kunne anvendes af andre virksomheder, idet ønsket blandt andet også er, at de deltagende virksomheder vil være rollemodeller for andre bornholmske virksomheder. Dels vil den også indgå i udvikling af Væksthusets grundlæggende tilbud, og blive anvendt i dialog med Eksportrådet om tilpasning af deres ydelser.

Et andet ønske er, at denne proces og dette projekt kan danne grundlag for yderligere samarbejder mellem bornholmske/danske virksomheder samt fx danne grundlag for etableringen af et bornholmsk eksportnetværk, og dermed styrke den internationale markedsadgang på tværs af brancher på Bornholm.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF