Bornholms fødevareklynge

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.07.2018
 • Slutdato

  31.01.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.761.825
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.380.913
 • Geografi

  Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Landbrug & Fødevarer

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at fastholde og videreudvikle en styrket fødevareklyngeorganisation på Bornholm, herunder også indenfor (Det Blå Bornholm).

Fødevareklyngens fundament bygger på partnerskabet mellem Gourmet Bornholm, en del af regional madkultur, Bornholms Regionskommune og Bornholms Landbrug. Med afsæt i et stærkt netværk mellem erhvervet, det offentlige og forskningsmiljøet til klyngeudvikling af fødevareområdet både lokalt og nationalt skal projektet videreudvikle det lokale økosystem for fødevareudvikling på Bornholm. Dette sker ved at styrke værdikæden fra hav/ager til mund samt innovationskraften mellem virksomheder, vidensinstitutioner og markedet, der samlet set kan realisere nye produkter eller services med afsæt i virksomhedernes potentiale og behov.

Det er fødevareklyngens formål at videreudvikle det momentum, som er skabt gennem de forgangne års indsatser samt at skabe rammen, der kan følge op på fødevarestrategien, 2017-2025 for Bornholm. Desuden har Cowi påpeget ved midtvejsevaluering af det eksisterende fødevareklyngeprojekt, at projekttovholderen skal bidrage til at løfte innovationshøjden for de deltagende virksomheder samt styrke den opfølgende indsats.

Innovationshøjden løftes i dette projekt gennem samarbejder med nationale vidensinstitutioner.

Af centrale indsatser kan nævnes:

 • Øge innovationskraften mellem fødevarelandskabets aktører, herunder også fiskeforarbejdende virksomheder samt samspillet med outdoor/oplevelsesturismen. Innovationskraft omfatter både produkt-, proces-, markedsførings- samt organisatorisk innovation.
 • Produktudvikling med afsæt i den særlige bornholmske terroir.
 • Styrke erhvervsfremmesystemet indenfor fødevareområdet.

Af virkemidler anvendes:

 • Aktionlærings-aktiviteter
 • Workshops
 • Produktudviklingsfora
 • Innovationsagenter

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF