Business Training

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.10.2018
 • Slutdato

  30.06.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  13.191.707
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.595.853
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Dansk Flygtningehjælp

Projektbeskrivelse

Projekt Business Training har til formål at inkludere udsatte flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet. Indsatsen foregår i et stærkt partnerskab mellem Integrationsnet, virksomhederne i Region Hovedstaden samt kommunerne Hillerød, Rudersdal, Gentofte og Allerød.

Målgruppen i projektet er udsatte flygtninge og familiesammenførte, langt fra arbejdsmarkedet. Målgruppen har til fælles, at deres forhold indtil videre har været en hindring for, at de har kunne inkluderes på det danske arbejdsmarked.

Projektet skaber et ’Place and train’ forløb, hvor kompetenceudvikling af en virksomhed samtænkes med en dedikeret indsats omkring den enkeltes udfordringer. Dette sker med respekt for individuelle forhold, med fokus på at tilbyde relevant støtte og coaching ude i virksomhederne, fremfor i forløb, før borgerne bliver tilknyttet virksomheden. Ydermere kobles en mentor på den enkelte flygtning for at sørge for en sammenhæng i indsatsen og for samtidig at sikre, at der altid er en livline for den enkelte. Herudover klædes virksomhederne på til opgaven gennem en support-service, hvor de kan få hjælp og vejledning – også til akutte problemstillinger. Flygtningene deltager ligeledes i Team Sessions, og tilbydes individuelle samtaler.

Nytænkningen i projektet er kombinationen af et "Place and Train" forløb, mentoring og support-service for virksomhederne. Det er en ikke-anvendt metode for målgruppen i den kommunale beskæftigelsesindsats.

På den korte bane er målet for deltagerne blandt andet, at en aktiv tilværelse, i en målrettet indsats, skal være med til at bringe nye ressourcer frem og fjerne fokus fra udfordringerne for den enkelte og dennes familie.

På den lange bane vil projektet have store positive effekter, da deltagerne flytter sig fra passivitet til aktivitet og dermed kommer til at udgøre en arbejdskraftressource. Sekundært vil projektindsatsen have en positiv effekt på deltagernes generelle sundhedstilstand. Kvalitative interviews med flygtninge i flere studier taler kraftigt for, at arbejdet har en positiv virkning, og at passivitet bidrager til en forværret psykisk tilstand.

Gennem projektet tilføres regionen/kommunerne læring og inspiration. Projektet tilfører således ny viden og erfaringer gennem projektet, som løbende kan implementeres i kommunerne.