Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge

Info om indsatsen

 • Startdato

  07.04.2016
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  25.225.593
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  12.612.796
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Dansk Flygtningehjælp

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet "Social inklusion af udsatte flygtninge" er, via et partnerskab mellem Kolding Kommune, Integrationsnet Kolding og Business Kolding, at inkludere udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Projektets målgruppe er nyankommne flygtninge med særlige udfordringer, såsom traumer, sociale, fysiske og psykiske barrierer, som på forskellig vis er en hindring for at blive inkluderet på det danske arbejdsmarked.

Projektet skaber et "Place and Train" forløb, hvor kompetenceudvikling af en virksomhed samtænkes med en dedikeret indsats omkring den enkeltes udfordringer. Dette sker med respekt for individuelle forhold, med fokus på at tilbyde relevant støtte og coaching ude i virksomhederne, fremfor i forløb, før borgerne bliver tilknyttet virksomheden. Ydermere kobles en mentor på den enkelte flygtning for at sørge for en sammenhæng i indsatsen og for samtidig at sikre, at der altid er en livline for den enkelte. 

Virksomhederne vil blive klædt på til opgaven gennem en support-service, hvor de løbende, og forud, kan få hjælp og vejledning til at håndtere den inkluderede indsats.

Samlet vil kombinationen af et "Place and Train" forløb, mentorordning og support-service for virksomheder give en langt bredere omfavnelse af de udfordringer, der er koblet til inklusion på arbejdsmarkedet.

Målet er, at de gjorte erfaringer kan danne grundlag for en bredere implementering i flere kommuner i Syddanmark, og yderligere på sigt via Integrationsnets kommunale netværk med 82 deltagende kommuner.

144 udsatte flygtninge påbegynder et "Place and Train" forløb, hvoraf 115 kommer i etablerede praktikforløb.

Det er forventningen, at 100 vil gennemføre fulde "Place and Train" forløb, herunder den fulde praktikperiode, med henblik på at være klar til at kunne inkluderes på arbejdsmarkedet. Det forventes at 27 udsatte flygtninge, via projektets aktiviteter, vil være i beskæftigelse umiddelbart efter projektets afslutning, samt yderligere 15 i beskæftigelse 6 måneder efter projektets afslutning.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF