Change Zealand

Info om indsatsen

 • Startdato

  1. september 2020
 • Slutdato

  31. december 2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  45.350.000
 • EU-midler til projektet (kr.)

  27.210.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  4.535.000
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  EU’s Regionalfond, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland

Projektbeskrivelse

Gennemgribende forandringer på Sjælland og øerne

Projektet er startskuddet på en langsigtet indsats, hvis formål er at realisere det andet strategiske spor vedrørende gennemgribende forandringsskabende potentialer i det regionale kapitel om Sjælland i erhvervsfremmestrategien.

Målet er at fylde hullerne ud i økosystemet, både der hvor det er svagt udviklet, og hvor der er behov for yderligere fokus og styrkelse af de bevægelser, som allerede er sat i gang.

Projektaktiviteterne sigter på at professionalisere/modne de deltagende virksomheder, så de bliver i stand til at omsætte et af de forandringsskabende potentialer til skalering og vækst i virksomheden. Derved udvikles et erhvervsliv i region Sjælland, som er robust, og dermed rustet til skiftende konjunkturer og international konkurrence, og agilt og dermed i stand til at udnytte nye udviklingstendenser i forhold til teknologi, efterspørgsel og forretningsmodeller.

Projektet tager udgangspunkt i de lokale erhvervspotentialer, som beskrives i strategien, og organiseres i tre indsatsområder, der hver især søger at forløse et eller flere af de forandringsskabende potentialer:

 • Femern Korridor
  Målet med indsatsen er at udvikle konkurrencedygtige virksomheder inden for bygge, anlæg og industri, der kan indgå som sparringspartner i anlægsprojektet, samt udvikle erhvervslivet langs Femern korridoren fra Rødby til Greve.
 • Bioproduktion og fødevarer
  Målet med indsatsen er at udvikle og tiltrække SMV’er, der kan eksportere, kobles på internationale værdikæder gennem samarbejde med de store virksomheder i området og/eller indgå i cirkulære værdikæder på tværs af de to produktgrene.
 • Man on the moon
  Målet med indsatsen er at udvikle fremtidens store virksomheder – man on the moon – i region Sjælland.

155 virksomheder deltager i skræddersyede individuelle projektforløb, hvor de professionaliseres og modnes, så de bliver i stand til at omsætte potentialet til skalering og vækst. Følgende aktiviteter tilbydes i projektet:

 • sparring med forretningsudviklere fra projektpartnerskabet
 • samarbejde med studerende, forskere, specialister eller andre virksomheder 
 • rådgivning fra eksterne eksperter med tilskud fra projektet
 • adgang til testfaciliteter
 • deltagelse i erhvervsnetværk og workshops
 • kontakt til projektpartnerskabets netværk

Udviklingen af de eksisterende virksomheder suppleres med investeringsfremme med det formål at tiltrække nye danske og udenlandske virksomheder til region Sjælland.