Cirkulær innovation i partnerskaber

Info om indsatsen

 • Startdato

  11.06.2018
 • Slutdato

  30.06.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.882.293
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.915.388
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at skabe innovative løsninger i SMV’er i Nordjylland gennem et tæt samarbejde i partnerskaber med afsæt i forskning og viden.

Løsningerne tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov og eksisterende forretningsmodeller, og har til formål at bygge ovenpå dette gennem sparring med andre virksomheder og eksterne videnspartnere i innovationspartnerskaber. Innovationspartnerskaberne vil løbende modtage sparring fra et innovationsboard bestående af virksomhedsledere, forskere og andre videnspersoner, der kan bidrage til at sikre innovative løsninger.

Innovationspartnerskaberne skal omsættes til realiserbare outputs i form af nye løsninger eller produkter, der skal testes, valideres og kalibreres, før de præsenteres for potentielle investorer, og der lægges en handlingsplan for markedsintroduktion og skalering.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF