CLEAN GREEN PLAN

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.12.2015
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.311.000
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  15.655.500
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  CLEAN

Projektbeskrivelse

Projektet CLEAN GREEN PLAN har som mål at forbedre energi- og ressourceeffektivitet i SMV'er i Region Syddanmark ved at fremme små og mellemstore virksomheders innovation og indførelse af lavemissionsteknologier. Dette mål opnås igennem gennemførelse af en række aktiviteter, der tilsammen skal skabe det ønskede output i form af en grøn forretningsmodel for hver enkelt deltagende virksomhed.

Målgruppen for projektet er afgrænset til fremstillingssektorerne: føde- og drikkevarer, metal og metalvareindustri, elektronik og elektroniske komponenter, maskiner og motorkøretøjer, gummi, plast og ikke-metalholdige mineralske produkter, møbler samt detailsektorerne: mindre supermarkeder, hoteller restauranter og forlystelsesparker. Afgrænsningen er sket så projektet inkluderer de sektorer med størst energiintensitet (andel af energikøb ift. bruttoværditilvækst), da det må formodes, at de mest energiintensive sektorer har det største incitament for at investere i ressoruce- og særligt energieffektivitet – med størst forøgelse af konkurrenceevne til følge.

Projektet har opstillet en række aktiviteter, der tilsammen skal sikre, at projektet opnår den overordnede målsætning om at effektivisere de deltagende virksomheders energi- og ressourceforbrug. Aktiviteterne rummer tilsammen en grad af individuelle forløb såvel som kollektive.

Aktiviteterne trækker tilsammen på den store ekspertise og netværk, CLEAN har inde for energiområdet. CLEAN har som ansøger påtaget sig operatørrollen, hvor både screeningen af virksomheder for at klarlægge kompetencer og motivation med videre, og administrationen af selve projektet, bliver varetaget. Hertil vælger virksomhederne selv rådgivere, der forestår udarbejdelse af konkrete, grønne forretningsplaner.

Igennem projektet vil de deltagende virksomheder, Regionen og hele samfundet blive påvirket positivt af projektets resultater.

Udviklingen af de grønne forretningsplaner vil medvirke til en stor samlet reduktion af energi- og materialeforbruget samt mindre udledning af drivhusgasser – til gavn for økonomien, miljøet og klimaet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF