Co-Create Sydfyn I

Info om indsatsen

 • Startdato

  10.01.2017
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  0
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.646.821
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Svendborg Erhvervskontor

Projektbeskrivelse

Vækst i yderområder gennem innovation og udvikling i maritime og IT erhverv

De maritime erhverv og IT-erhvervet på Sydfyn er etablerede, internationalt orienterede erhverv med vækstmuligheder og potentiale (EVP). De fire kommuner Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn ønsker at facilitere innovation og vækst i de to EVP'er og deres værdikæder via kompetenceudvikling og øget samarbejde.

Co-Create Sydfyns formål er at skabe vækst og hermed flere arbejdspladser gennem en sammenhængende, helhedsorienteret indsats i private virksomheder med EVP i de fire kommuner, hvoraf de tre er yderkommuner.

Projektet bidrager til at løfte regionens ambition for yderområderne om at skabe mindst 1% årlig vækst i antal medarbejdere.

Projektet har også en national målsætning. Med Fyns Maritime Klynges etablering af Danmarks Maritime Startup Hub, i Fremtidsfabrikkens IT og maritime iværksætterhus, etableres et epicenter for udvikling af maritime startup’s og spin-out virksomheder, der både placerer Sydfyn på Danmarkskortet og leverer løsninger til et stort, internationalt marked.

Projektets aktiviteter er baseret på en forundersøgelse fra 2016, der afdækker, hvad områdets virksomheder efterspørger i forhold til samarbejde, innovation og udvikling på tværs af virksomheder og klynger inden for de lokale EVP'er.

Co-Create Sydfyn omfatter de tilbud til SMV’er og iværksættere, som man har tilkendegivet er nødvendige for at kunne accelerere udviklingen af nye produkter, nye markeder og samarbejder på tværs. Da projektets målgrupper er uhomogene, stilles der en vifte af tilbud til rådighed, som virksomhederne kan sammensætte efter behov.

Den samlede Co-Create Sydfyn indsats omfatter aktiviteter i to delprojekter, som der begge søges tilskud til under EU Socialfonden:

 • Co-Create I – målrettet kompetenceudvikling og mentorer til SMV’er.
 • Co-Create II – målrettet uddannelse og rådgivning til iværksættere.

Co-Create I omfatter følgende tre hovedaktiviteter:

 1. Co-Create Business:
  Skræddersyede, kollektive kompetenceudviklingsforløb, der forbedrer SMV’ers ledelseskompetencer.
 2. Co-Create Leadership:
  Korte, eksklusive kompetenceudviklingsforløb for SMV’ers topledelse og bestyrelsesmedlemmer samt topchefer fra organisationer og kommuner.
 3. Co-Create Advice:
  Klippekort til innovationsmentorer.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF