CO2VISION 2.0

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.09.2023
 • Slutdato

  31.08.2026
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  35.993.727
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.373.520
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  5.417.398
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Økonomi og Erhverv

Projektbeskrivelse

CO2Vision 2.0 styrker arbejdet med at accelerere virksomhedernes muligheder for at arbejde med CO2 fangst, transport, anvendelse og lagring - benævnt CCUS. Koblingen mellem vækst- og beskæftigelsesmuligheder og emissionsreduktioner via CCUS, er en vigtig del af missionen for CO2Vision og for opnåelsen af reduktionsmålene i den danske Klimalov. Via projektet skabes der mulighed for lokale investeringer i test og demonstrationsfaciliteter, en koordineret udvikling af infrastrukturen, der muliggør CCUS samt formidling af muligheder og begrænsninger på området. CO2Vision sikrer at de mange tiltag og investeringer fordelt i hele regionen, er med til at muliggøre kommende storskala investeringer i CCUS og PtX, der styrker Danmarks vækstpotentiale og position som grønt foregangsland inden 2030.