CPH Food

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.05.2016
 • Slutdato

  31.08.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.509.275
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  15.000.000
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  DTU

Projektbeskrivelse

Greater Copenhagen Food innovation er et fyrtårnsprojekt, der i sit udgangspunkt har til formål at skabe vækst, løfte andelen af innovative virksomheder og udvikle fødevaresektoren i Greater Copenhagen med hovedvægt på Region Sjælland ved at trække på erfaringer, metoder og kompetencer fra førende aktører fra hovedstadsregionen og resten af landet.

Udgangspunktet er virksomhedernes konkrete behov herunder marked, teknologiudfordringer og barrierer.

Metoden er en koordineret indsats, der gør op med den hidtidige tradition for mindre og afgrænsede erhvervsfremmende enkeltindsatser. På tværs af det stærke partnerskab sættes det rette hold til at gennemføre 52 innovationsforløb, der hjælper virksomhederne enten i partnerskab med andre eller enkeltvis gennem et udviklingsforløb med en videninstitution, som overordnet resulterer i 25 nye innovative virksomheder, nye produkter og processer eller konkrete løsninger, der enten er nye for virksomheden eller nye på markedet.

Projektet forventer at skabe 250 nye jobs 5 år efter projektafslutning. Dette mål er baseret på forventningen om, at der kan identificeres innovationsprojekter med stort potentiale for skalering samt på forventningen om, at projektet bidrager til et langsigtet, uddybet samarbejde mellem videninstitionerne og regionens virksomheder i fødevareklyngen.

Bag projektet står et stærkt partnerskab af aktører – DTU og KU som videninstitutioner og med DTU som projektleder, CAPNOVA, Agro Business Park og Danish Food Cluster. Det samlede partnerskab repræsenterer en høj faglighed inden for fødevarer og innovationsområdet og har et stærkt netværk inden for sektoren både i Danmark og internationalt. Tilsammen kan de imødekomme de konkrete behov, der er blevet identificeret blandt fødevarevirksomheder beliggende på Sjælland.

Greater Copenhagen Food Innovation skaber netværk mellem virksomhederne og deres partnere, både på og udenfor Sjælland, og genererer synlighed for den sjællandske fødevareklynge i forlængelse af det stærke Greater Copenhagen brand. Derfor er det afgørende, at Greater Copenhagen Food Innovation over de kommende år også vil dække Region Hovedstaden, så nærværende ansøgning er et første skridt på vejen mod et Greater Copenhagen fødevare innovationscentrum. Samtidig skal projektet bygge på de initiativer, der allerede findes, herunder Region Sjællands Vækstaftale 3 og andre tværregionale og nationale indsatser i Danmark.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF