CTI - CleanTech Innovation

Info om indsatsen

 • Startdato

  29.11.2018
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.379.309
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.827.585
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Region Sjællands virksomhedsspecialisering har gode forudsætninger for at kapitalisere på den grønne omstilling, men der er behov for at virksomhederne accelerer innovation og udvikling af nye cleantech produkter og løsninger, så de kan forblive konkurrencedygtige på de globale markeder med høje vækstrater.

Sjællandske virksomheder er mindre innovative end landsgennemsnittet, og CTI har til mål at realisere cleantech virksomheders innovationspotentiale i Region Sjælland.

CTI gennemfører 6 innovationssamarbejder mellem 15 SMV'er og DTU's cleantech-relaterede forskningsinstitutter med det formål, at innovative virksomheder udvikler nye produkter og løsninger. Fælles for innovationssamarbejderne er, at de centrerer sig om nye cleantech produkter og løsninger.

Projektet udbetaler 25% støtte til virksomhederne for erlagt arbejde i innovationssamarbejderne.

Som direkte resultat af innovationssamarbejderne er det et mål at skabe 6 innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med sandsynliggørelse af et stort afsætningspotentiale gennem værdikædesamarbejder.

I alt vil projektet bidrage til at øge virksomhedernes omsætning med 14,85 mio. kr., øge eksporten med 5,94 mio. kr. samt skabe 8 nye vedblivende job i projektperioden. 5 år efter projektet forventes det, at omsætningen beløber sig til 40 mio. kr., eksporten til 16 mio. kr., og at 22 nye, blivende arbejdspladser skabes hvert år.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF